Katedra Biochemii Klinicznej

ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz

tel. 52 585-37-45
kizbiochkl@cm.umk.pl

pracownicy Katedry Biochemii Klinicznej

Działalność usługowo-badawcza i specjalistyczna

Katedra Biochemii Klinicznej w ramach działalności usługowo-badawczej i specjalistycznej prowadzonej w Collegium Medicum UMK oferuje prace naukowe podstawowe, rozwojowe i wdrożeniowe, obejmujące diagnostykę biochemiczną, enzymologię oraz metabolomikę i badania markerów nowotworowych.

Oznaczenia i procedury analityczne oferowane w ramach działalności usługowo-badawczej i specjalistycznej Katedry Biochemii Klinicznej:

 • Oznaczenie 8-oksy-2’-deoksyguanozyny w moczu metodą UPLC-MS/MS
 • Stężenie kreatyniny w moczu metodą HPLC-UVD
 • Stężenie kwasu askorbinowego i kwasu moczowego w osoczu heparynizowanym metodą HPLC-UVD:
 • Stężenie alfa-tokoferolu i retinolu w osoczu heparynizowanym metodą HPLC-UVD:
 • Izolacja leukocytów z krwi obwodowej przed izolacją DNA
 • Homogenizacja tkanek miękkich przed izolacją DNA
 • Izolacja DNA metodą manualną z leukocytów lub homogenatów tkanek miękkich
 • Hydroliza DNA i analiza ilościowa 8-oksy-2’-deoksyguanozyny w DNA metoda HPLC/EC/UV lub UPLC-MS/MS:
 • Analiza ilościowa o-toluidyny w moczu metodą UPLC-MS/MS po hydrolizie:
 • Optymalizacja metody chromatograficznej do oznaczenia ilościowego nie wymagajacej zakupu standardów znakowanych stabilnymi izotopami
 • Optymalizacja metody chromatograficznej do oznaczenia ilościowego wymagajacej zakupu standardów znakowanych stabilnymi izotopami
 • Analiza chromatograficzna dowolną dostępną techniką nie wymagajacą derywatyzacji
 • Analiza chromatograficzna dowolną dostępną techniką wymagającą derywatyzacji
 • Suszenie lub zagęszczanie technikami Speed-Vac lub Turbo-vap
 • Filtrowanie próbki z użyciem filtrów strzykawkowych lub mikrowirówkowych
 • Hydroliza kwaśna/zasadowa ze zobojętnieniem w obj. do 2 ml
 • Hydroliza enzymatyczna w obj. do 0,2 ml
 • Derywatyzacja w objętości 0,1 ml
 • Wydalanie produktów naprawy DNA w moczu metodą GC/MS ze wstępnym oczyszczaniem techniką HPLC
 • Wstępne półpreparatywne (do 2 ml) oczyszczanie próbki techniką HPLC
 • Wstępne oczyszczanie próbki techniką SPE