Katedra Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej

ul. dr. A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz

tel. 52 585-35-64
kizfarmolekular@cm.umk.pl

budynek Wydziału Farmaceutycznego

Katedra Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej

Kierownik Katedry: dr hab. n. farm. Barbara Bojko
Kierownik Katedry:
dr hab. n. farm. Barbara Bojko

W skład Katedry wchodzą:

 • Zakład Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej
  kierownik Zakładu: dr hab. n. farm. Barbara Bojko
 • Pracownia Doświadczalna „Zwierzętarnia”
  kierownik: dr Katarzyna Burlikowska
  e-mail: k.burlikowska@cm.umk.pl

 

Tematyka badawcza:

 • badania farmakologiczne nowych związków o działaniu przeciwnowotworowym oraz leków cystostatycznych, ich komórkowego i molekularnego mechanizmu działania, metabolizmu, farmakokinetyki i biodostępności,
 • badania w zakresie farmakogenetyki i farmakologii molekularnej.

Projekt NCN “Nowe rozwiązania analityczne w onkologii: od badań podstawowych do szybkiej diagnostyki śródoperacyjnej”


Działalność dydaktyczna:

 • Prowadzenie zajęć z przedmiotów: farmakologia i farmakodynamika, farmakokinetyka, biofarmacja dla III i IV roku kierunku Farmacja.
 • Realizacja prac magisterskich.
 • Kształcenie podyplomowe w ramach specjalizacji oraz szkolenia ciągłego dla magistrów farmacji.