Katedra Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej

ul. dr. A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz

tel. 52 585-35-64
kizfarmolekular@cm.umk.pl

zdjęcie nagłówkowe

Katedra Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej

Kierownik Katedry: dr hab. n. farm. Barbara Bojko
Kierownik Katedry:
dr hab. n. farm. Barbara Bojko

W skład Katedry wchodzą:

 • Zakład Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej
  kierownik Zakładu: dr hab. n. farm. Barbara Bojko
 • Pracownia Doświadczalna „Zwierzętarnia”
  kierownik: dr Katarzyna Burlikowska
  e-mail: k.burlikowska@cm.umk.pl

 

Tematyka badawcza:

 • badania farmakologiczne nowych związków o działaniu przeciwnowotworowym oraz leków cystostatycznych, ich komórkowego i molekularnego mechanizmu działania, metabolizmu, farmakokinetyki i biodostępności,
 • badania w zakresie farmakogenetyki i farmakologii molekularnej.

Projekty realizowane w Katedrze:

 1. „Nowe rozwiązania analityczne w onkologii: od badań podstawowych do szybkiej diagnostyki śródoperacyjnej”
  projekt finansowany z grantu NCN HARMONIA
  kierownik projektu: dr hab. Barbara Bojko
 2. „Badanie oddziaływań cząsteczka-sorbent SPME w aspekcie szybkiej optymalizacji metody do analizy leków i metabolitów metodą LC-MS”
  projekt finansowany z grantu NCN PRELUDIUM
  kierownik projektu: dr Krzysztof Goryński
 3. „Uniwersalna platforma analityczna oparta o mikroekstrakcję do fazy stałej służąca do badań metabolizmu generowanego w warunkach in vitro”
  projekt finansowany z grantu NCN PRELUDIUM
  kierownik projektu: mgr Karol Jaroch
 4. „Analiza oddechu jako nowatorska metoda diagnozowania respiratorowego zapalenia płuc i monitorowania spersonalizowanej terapii”
  projekt finansowany z grantu NCN SONATA
  kierownik projektu: dr Wojciech Filipiak
 5. „Bezbiopsyjna analiza metabolomiczna i lipidomiczna nerek jako krok w kierunku lepszej oceny jakości narządów selekcjonowanych do transplantacji i uszkodzenia poreperfuzyjnego”
  projekt finansowany z grantu NCN OPUS
  kierownik projektu: dr hab. Barbara Bojko

Działalność dydaktyczna:

 • Farmakologia i farmakodynamika – III i IV rok Farmacji
 • Farmakoterapia i informacja o lekach – V rok Farmacji
 • Biotechnologia farmaceutyczna – IV rok Farmacji
 • Farmakologia z toksykologią – II rok Kosmetologii (I stopień) stacjonarna i niestacjonarna