Katedra Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej

ul. dr. A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz

tel. 52 585-35-64
kizfarmolekular@cm.umk.pl

budynek Wydziału Farmaceutycznego

Pracownicy Katedry Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej

Kierownik - dr hab. Barbara Bojko, prof. UMK

mgr Joanna Bogusiewicz
dr hab. Barbara Bojko, prof. UMK
dr inż. Katarzyna Burlikowska
dr Wojciech Filipiak
mgr Magdalena Gaca-Tabaszewska
dr Karol Jaroch
mgr Kamil Łuczykowski
mgr Renata Siewaszewicz-Schrupka
dr hab. Cezary Skobowiat
dr Anna Sloderbach
mgr Paulina Szeliska
mgr Natalia Warmuzińska
mgr Karolina Żuchowska