Katedra Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej

ul. dr. A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz

tel. 52 585-35-64
kizfarmolekular@cm.umk.pl

budynek Wydziału Farmaceutycznego

Pracownicy Katedry Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej

Kierownik - dr hab. Barbara Bojko

mgr Joanna Bogusiewicz
dr hab. Barbara Bojko
dr Wojciech Filipiak
dr Krzysztof Goryński
mgr Karol Jaroch
dr hab. Cezary Skobowiat
dr Anna Sloderbach