Pracownicy Katedry Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej - Wydział Farmaceutyczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej

ul. dr. A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz

tel. 52 585-35-64
kizfarmolekular@cm.umk.pl

budynek Wydziału Farmaceutycznego

Pracownicy Katedry Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej

Kierownik - dr hab. Barbara Bojko, prof. UMK

mgr Joanna Bogusiewicz
dr hab. Barbara Bojko, prof. UMK
dr Katarzyna Burlikowska
dr Wojciech Filipiak
mgr Paulina Goryńska
dr Karol Jaroch
mgr Kamil Łuczykowski
dr hab. Cezary Skobowiat
dr Anna Sloderbach
mgr Iga Stryjak
mgr Natalia Warmuzińska