Katedra Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej

ul. dr. A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz

tel. 52 585-35-64
kizfarmolekular@cm.umk.pl

budynek Wydziału Farmaceutycznego

Zwierzętarnia

Kierownik: dr Katarzyna Burlikowska
e-mail: k.burlikowska@cm.umk.pl

 

Pracownia Doświadczalna „Zwierzętarnia” zlokalizowana jest na powierzchni około 450 m2 w pomieszczeniach piwnicznych budynku Wydziału Farmaceutycznego przy ulicy dr. A. Jurasza 2 i spełnia kryteria zwierzętarni konwencjonalnej, w której obecnie utrzymywane są myszy i szczury. W roku 2017 została zarejestrowana jako zakład inżynierii genetycznej, w którym może być prowadzone zamknięte użycie organizmów genetycznie zmodyfikowanych zaliczonych do I kategorii zagrożenia.

W skład Pracowni wchodzą pomieszczenia do hodowli i przetrzymywania zwierząt eksperymentalnych (łącznie 165 m2), pokój kwarantanny, pomieszczenie zabiegowe oraz zaplecze techniczne (myjnia, pomieszczenie czasowego przetrzymywania odpadów, magazyn opakowań, magazyn paszy i ściółki). Wszystkie pomieszczenia dla zwierząt są oświetlane regulowanym automatycznie, dostosowanym do potrzeb danego eksperymentu sztucznym światłem i wyposażone dodatkowo w klimatyzatory, nawilżacze i termohigrometry, co zapewnia utrzymanie stałych warunków środowiskowych. Klatki konwencjonalne dla myszy i szczurów oraz klatki metaboliczne będące na stanie Pracowni, spełniają wymagania obecnie obowiązującej Ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych (Dz.U. 2015 poz. 266). Pomieszczenie zabiegowe wyposażone jest m.in. w profesjonalne stoły i lampy chirurgiczne, nowoczesny aparat do anestezji wziewnej oraz sterylizator narzędzi chirurgicznych. Zestaw do anestezji małych zwierząt zaopatrzony jest w zewnętrzne źródła gazów (koncentrator tlenu i kompresor powietrza), komorę indukcyjną, płytki grzewcze oraz maski anestetyczne dla myszy i szczurów.

Pracownia Doświadczalna „Zwierzętarnia” na mocy porozumienia pomiędzy Wydziałami Farmaceutycznym, Lekarskim i Nauk o Zdrowiu dostępna jest dla wszystkich eksperymentatorów Collegium Medicum zainteresowanych prowadzeniem badań na zwierzętach. Zasasy korzystania z Pracowni, jej organizacji, funkcjonowania, utrzymania, finansowania oraz nadzoru nad Pracownią określa Regulamin Pracowni Doświadczalnej “Zwierzętarnia” (146 KB). Zachęcamy również eksperymentatorów z jednostek zewnętrznych do korzystania z pomieszczeń i wyposażenia zwierzętarni. Na zasadzie współpracy lub usługowo oferujemy pomoc w zakupie zwierząt, opiece nad nimi, przeprowadzaniu eksperymentów i wykonywaniu podstawowych procedur (anestezja, eutanazja, iniekcje). Kadra Pracowni posiada wszelkie uprawnienia do planowania i przeprowadzania procedur i doświadczeń na zwierzętach wymagane obecnie obowiązującą Ustawą.

Galeria zdjęć:

Zwierzętarnia Pokój zwierząt eksperymentalnych Mysz szczepu CD1 Sala zabiegowa Sterylizator narzędzi chirurgicznych Zestaw do anestezji Kompresor powietrza i koncentrator tlenu