Katedra Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej

ul. dr. A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz

tel. 52 585-35-64
kizfarmolekular@cm.umk.pl

budynek Wydziału Farmaceutycznego

LABORATORIUM METOD MIKROEKSTRAKCYJNYCH I SPEKTROMETRII MAS

Opis laboratorium

Cennik (182 KB)

Regulamin Laboratorium (219 KB)