Katedra Chemii Organicznej

ul. dr. A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz

tel. 52 585-39-03

budynek Wydziału Farmaceutycznego

Katedra i Zakład Chemii Organicznej

ul. dr. A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz
budynek Wydziału Farmaceutycznego, pok. 4, 5, 24-29, 31

tel. 52 585-39-03
tel. 52 585-39-04
tel. 52 585-39-05