Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Katedra i Zakład Chemii Organicznej

ul. dr. A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz
budynek Wydziału Farmaceutycznego, pok. 4, 5, 24-29, 31

tel. 52 585-39-03
tel. 52 585-39-04
tel. 52 585-39-05