Katedra Toksykologii i Bromatologii

ul. dr. A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz

tel. 52 585-39-42
ktoksbrom@cm.umk.pl

budynek Wydziału Farmaceutycznego

Katedra i Zakład Toksykologii

ul. dr. A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz

tel. 52 585-39-42
ktoksbrom@cm.umk.pl