Podyplomowe Studium Analityki Medycznej

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-44-90
fax 52 585-36-03
kizdiagn@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK

Rekrutacja na Studia Podyplomowe Analityki Medycznej

Osoby, które złożyły dokumenty w roku 2010 lub wcześniej, a nie rozpoczęły studiów podyplomowych, aby brać udział w następnych rekrutacjach muszą w odpowiednim terminie przesłać nowy formularz zgłoszeniowy wraz z odpowiednimi dokumentami poświadczającymi zmiany w okresie po złożeniu aplikacji na studia podyplomowe.

Osoby, które nie chcą brać udziału w dalszych rekrutacjach muszą przesłać pisemną informację listownie lub e-mailem (kizdiagn@cm.umk.pl) o rezygnacji wraz z prośbą o odesłanie dokumentów.

Decyzją Dziekana Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK
na rok akademicki 2019/2020 nie zostanie otwarty nabór
do Podyplomowego Studium Analityki Medycznej.