Podyplomowe Studium Analityki Medycznej

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-44-90
fax 52 585-36-03
kizdiagn@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK

Studia podyplomowe w zakresie analityki medycznej

Kierownik Podyplomowego Studium Analityki Medycznej:
dr hab. n. med. Magdalena Krintus , prof. UMK
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel. 52 585-44-90, fax 52 585-36-03
e-mail: kizdiagn@cm.umk.pl

Obsługa słuchaczy:
Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego
ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel. 52 585-37-00, fax 52 585-36-75
e-mail:


 1. Regulamin Studiów Podyplomowych (308 KB)
 2. Terminy zjazdów
  Terminy zjazdów w roku akad. 2017/2018 (453 KB)
 3. Programy zajęć na studiach podyplomowych:
  Semestr III letni (318 KB)
 4. Wysokość opłat – Zarzadzenie Rektora UMK nr 121 z 1.06.2020 (263 KB)

Terminy płatności

  • w semestrze zimowym i letnim 2017/2018:

   • opłata za semestr – w ciągu 7 dni od pierwszego zjazdu
   • 10 zł – opłata za świadectwo (III semestr) – w ciągu 7 dni od pierwszego zjazdu
   • Wpłaty należy dokonywać na konto:
    Bank Pekao S.A. w Warszawie O/Bydgoszcz
    nr 51 1240 6478 1111 0000 4949 2293

   Termin wystawienia faktury VAT za studia (198 KB)


Charakterystyka
Program studiów przewiduje kształcenie w toku indywidualnym zgodnie z programem opublikowanym w Dz. Urzędowym Ministerstwa Zdrowia nr 6 z dn. 20 kwietnia 2005 r. Łączna liczba godzin zajęć wynosi 1135 godz. przedmiotów podstawowych i kierunkowych oraz 180 godzin praktycznej nauki zawodu w medycznych laboratoriach diagnostycznych w trakcie roku akademickiego 120 godzin (jeden miesiąc) praktyki wakacyjnej w pracowniach określonych programem. Kształcenie kończy się egzaminem składającym się z dwu części: praktycznej i teoretycznej.

Czas trwania: 3 semestry (dla biologów i biotechnologów).


Noclegi na czas zjazdów
Na podstawie Zarządzenia 178 Rektora UMK z dnia 16 listopada 2017 r. stawki odpłatności za miejsce w pokoju dwuosobowym dla uczestników kształcenia podyplomowego w Hotelu Asystenckim nr 1 przy al. Powstańców Wielkopolskich 44 w Bydgoszczy wynoszą 42 zł za pierwszą dobę i 35 zł za każdą następną.
Rezerwacja w Hotelu pod numerem 52 585-36-31.