Podyplomowe Studium Analityki Medycznej

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-44-90
fax 52 585-36-03
kizdiagn@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK

Praktyki wakacyjne

  • Słuchacze, którzy pracują w laboratorium medycznym potwierdzają ten fakt poprzez złożenie do Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego wypełnionego przez pracodawcę formularza do dnia 31 sierpnia. wzór zaświadczenia (24 KB)
  • Słuchacze, którzy nie pracują w laboratorium medycznym są zobowiązani do odbycia praktyk wakacyjnych w ilości 120 godz. dydaktycznych, zgodnie z harmonogramem (306 KB)

Praktyki wakacyjne słuchacz może odbywać w laboratorium medycznym przez siebie wybranym. W tym celu składa w jednostce prośbę o wyrażenie zgody na odbycie praktyk (druk podania (25 KB)) wraz z harmonogramem. Zgodę na odbywanie praktyk wakacyjnych wydaną przez jednostkę słuchacz dostarcza do Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego przed rozpoczęciem praktyki. Na jej podstawie zostanie podpisana umowa z jednostką szkolącą stanowiąca podstawę do odbywania praktyk.

Po zakończeniu odbywania praktyk wakacyjnych student ma obowiązek złożyć do Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego zaświadczenie o odbyciu praktyk do dnia 31 sierpnia. wzór zaświadczenia (24 KB)