Studium Kształcenia Podyplomowego

ul. dr. A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz

tel. 52 585-39-29
skpwf@cm.umk.pl

budynek Wydziału Farmaceutycznego

Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego

ul. dr. A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz

tel. 52 585-39-29
skpwf@cm.umk.pl