Studium Kształcenia Podyplomowego

ul. dr. A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz

tel. 52 585-39-29
skpwf@cm.umk.pl

budynek Wydziału Farmaceutycznego

Studium Kształcenia Podyplomowego

ul. dr. A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz

budynek Wydziału Farmaceutycznego, II piętro, pok. 237

tel. 52 585-39-29
fax 52 585-37-88

skpwf@cm.umk.pl

Obsługa administracyjna: mgr Katarzyna Kozłowska