Studia doktoranckie

ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel. 52 585-37-01
fax 52 585-36-75
sdoktoranckie.wf@cm.umk.pl

Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK budynek Wydziału Farmaceutycznego

Stypendium doktoranckie

Wnioski o stypendium doktoranckie należy składać do dnia 30 września

Stypendium doktoranckie  może być przyznane doktorantowi, który terminowo realizuje program studiów doktoranckich, wykazał się zaangażowaniem w prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych, w realizację badań naukowych prowadzonych przez jednostkę oraz wykazał się znaczącymi postępami w pracy naukowej i w przygotowaniu rozprawy doktorskiej w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku.

Kryteria i zasady oceny merytorycznej wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego