Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Stypendium doktoranckie

Wnioski o stypendium doktoranckie należy składać do 30 września 2017 r.

Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów może być przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.

Stypendium doktoranckie na drugim roku i kolejnych latach studiów może być przyznane doktorantowi, który terminowo realizuje program studiów doktoranckich, wykazał się zaangażowaniem w prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych, w realizację badań naukowych prowadzonych przez jednostkę oraz wykazał się znaczącymi postępami w pracy naukowej i w przygotowaniu rozprawy doktorskiej w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku.