Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-44-90
kizdiagn@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej

 Kierownik Katedry i Zakładu: prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska

W skład Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej wchodzi:

  • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
  • Zakład Ewaluacji Biomarkerów
    kierownik: dr hab. Magdalena Krintus

 

Tematyka badawcza:

Zakres badań własnych i statutowych Katedry obejmuje przede wszystkim zagadnienia związane z metabolizmem tkanki tłuszczowej w stanie fizjologii i patologii (otyłość, zespół metaboliczny), tkanki kostnej i chrzęstnej u dzieci, młodzieży i dorosłych w stanie fizjologii i patologii (osteoporoza, choroba zwyrodnieniowa stawów, reumatoidalne zapalenie stawów), patogenezą miażdżycy i badaniem wartości diagnostycznej i przydatności klinicznej nowych biochemicznych wskaźników ryzyka choroby wieńcowej i ostrych zespołów wieńcowych, patogenezą nieleczonego pierwotnego nadciśnienia tętniczego, oceną ryzyka wczesnych powikłań hiperglikemii, oceną zależności między alergią a miażdżycą u dzieci i młodzieży.

Kierunek i profil działania Katedry:

Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej prowadzi działalność dydaktyczną na kierunków analityka medyczna, kosmetologia i farmacja Wydziału Farmaceutycznego, kierunków biotechnologia i lekarski (English Division) Wydziału Lekarskiego, kierunków: dietetyka, elektroradiologia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo i zdrowie publiczne Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz w ramach Studium Podyplomowego Analityki Medycznej, badania statutowe i badania własne oraz współpracuje z wieloma Katedrami i Klinikami Collegium Medicum w ramach programów naukowych.

Zainteresowania naukowe pracowników Katedry obejmują szereg dziedzin z zakresu nowoczesnej diagnostyki laboratoryjnej, głównie dotyczących metabolicznych chorób cywilizacyjnych: powikłań otyłości, cukrzycy, miażdżycy, chorób kości i stawów. W Katedrze prowadzone są pionierskie badania w dziedzinie oceny przydatności klinicznej nowoczesnych wskaźników biochemicznych w chorobach sercowo-naczyniowych i układu kostno-stawowego.