Katedra Patobiochemii i Chemii Klinicznej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-35-98
kizpatob@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Katedra Patobiochemii i Chemii Klinicznej

Kierownik Katedry: dr hab. n. med. Dorota Olszewska-Słonina
Kierownik Katedry:
dr hab. n. med. Dorota Olszewska-Słonina, prof. UMK

 

W skład Katedry Patobiochemii i Chemii Klinicznej wchodzi:

 

Działalność naukowa

Zadania naukowe Katedry Patobiochemii i Chemii Klinicznej polegają na prowadzeniu badań doświadczalnych w zakresie biochemicznych i molekularnych podstaw chorób i na wdrożeniu tych badań do diagnostyki medycznej.

Aktualna tematyka badawcza obejmuje:

 • Markery ryzyka sercowo-naczyniowego w diagnostyce niedoczynności tarczycy.
 • Potencjalne biomarkery nowotworowe raka prostaty.
 • Badania na modelu biologicznym dotyczące oddziaływań farmakologicznych na aktywność transportową i ruchową nabłonka.
 • Wybrane parametry biochemiczne, równowaga oksydacyjno-antyoksydacyjna, aktywność enzymów lizosomalnych u osób z zespołem metabolicznym, boreliozą, łysieniem plackowatym i androgenowym.
 • Badania wpływu rozmaitych form wysiłku fizycznego na wybrane wykładniki laboratoryjne.
 • Ocena wybranych wykładników czynności układu immunologicznego u pacjentów z podstawnokomórkowym rakiem skóry.

Współpraca z innymi jednostkami:

 • Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka – projekt badawczy “Potencjalne predyktory niepowodzeń chemioterapii i progresji raka jelita grubego” (dr hab. D. Olszewska-Słonina, prof. UMK, mgr A. Chrustek)
 • Zakład Radioterapii Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka – projekt „Wpływ radiochemioterapii na stężenie potencjalnych biomarkerów nowotworowych u chorych na nowotwory złośliwe o różnym umiejscowieniu narządowym” (dr hab. D. Olszewska-Słonina, prof. UMK, mgr A. Chrustek)
 • Zakład Medycyny Regeneracyjnej, Bank Komórek i Tkanek – badania aktywności transportowej nabłonka pęcherza moczowego (dr hab. D. Olszewska-Słonina, prof. UMK; dr E. Piskorska, dr P. Kaczorowski)
 • Katedra Endokrynologii i Diabetologii – projekt badawczy „Markery ryzyka sercowo-naczyniowego w diagnostyce w niedoczynności tarczycy” (dr M. Lampka)
 • Katedra i Zakład Bromatologii – projekt badawczy “Ocena wpływu substancji pochodzenia roślinnego na parametry elektrofizjologiczne tkanek nabłonkowych” (dr I. Hołyńska-Iwan, dr hab. D. Olszewska-Słonina, prof. UMK)
 • Katedra Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej – projekty badawcze:
  • “Ocena wpływu pestycydów na parametry elektrofizjologiczne skóry ludzkiej” (dr I. Hołyńska-Iwan)
  • “Ocena wybranych wykładników czynności układu immunologicznego u pacjentów z podstawnokomórkowym rakiem skóry” (dr E. Piskorska)
 • Katedra Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii – projekt badawczy: “Aktywność enzymów antyoksydacyjnych oraz markery stresu oksydacyjnego u pacjentów z łysieniem o różnej etiologii” (mgr A. Cwynar)
 • Katedra i Zakład Farmakognozji – projekt badawczy “Aktywność biologiczna związków zawartych w jadzie pszczelim i Cannabis ssp. na modelu zwierzęcym” (dr E. Piskorska, dr P. Kaczorowski)
 • Katedra Neuropsychologii Klinicznej – projekt badawczy ”Predyspozycje osobowe w sportach walki w kontekście badań neuropsychologicznych, neurobiologicznych i genetycznych” (dr E. Piskorska).
 • Zakład Gimnastyki, Tańca i Ćwiczeń Muzyczno Ruchowych AWFiS Gdańsk – projekt badawczy: “Zmiana poziomu wybranych wykładników laboratoryjnych związanych z odpowiedzią stresową organizmu sportowca pod wpływem wieloletniego treningu gimnastycznego” (dr E. Piskorska)
 • Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka przy Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego – Porozumienie nr 1/2017 z dnia 06.02.2017 r. dotyczące współpracy w zakresie badań morfologiczno-strukturalnych oraz analizy genetyczno-molekularnej materiału biologicznego pochodzącego od uczestników badań naukowych prowadzonych przez pracowników Katedry Patobiochemii i Chemii Klinicznej (dr hab. D. Olszewska-Słonina, prof. UMK, dr E. Piskorska, mgr A. Cwynar)

Studenckie Koło Naukowe

Przy Katedrze Patobiochemii i Chemii Klinicznej działa Studenckie Koło Naukowe
opiekun: dr n. med. Iga Hołyńska-Iwan