Katedra Patobiochemii i Chemii Klinicznej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-35-98
kizpatob@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Pracownia Biologii Komórki i Genetyki

budynek E, I piętro, p. 1040
tel. 52 585-35-97

Pracownicy:

  • mgr Anna Cwynar – asystent

Działalność dydaktyczna:

  • realizacja prac magisterskich

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej:

  • Poszukiwanie potencjalnych predyktorów niepowodzeń chemioterapii i progresji nowotworów złośliwych.
    Badania wpływu radiochemioterapii na stężenie potencjalnych biomarkerów nowotworowych u chorych na nowotwory złośliwe o różnym umiejscowieniu narządowym.