Katedra Patobiochemii i Chemii Klinicznej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-35-98
kizpatob@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Informacje dla studentów

W Katedrze Patobiochemii i Chemii Klinicznej realizowane jest kształcenie w zakresie:

Chemii Klinicznej – kierunek analityka medyczna

Fotobiologii Skóry – kierunek kosmetologia

Metod badania kosmetyków – kierunek kosmetologia