Katedra Patobiochemii i Chemii Klinicznej - Wydział Farmaceutyczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra Patobiochemii i Chemii Klinicznej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-35-98
kizpatob@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Katedra Patobiochemii i Chemii Klinicznej

Kierownik - dr hab. Dorota Olszewska-Słonina, prof. UMK

dr Anna Cwynar
dr Iga Hołyńska-Iwan
dr Magdalena Lampka
dr hab. Dorota Olszewska-Słonina, prof. UMK
dr Elżbieta Piskorska