Katedra Patobiochemii i Chemii Klinicznej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-35-98
kizpatob@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Pracownia Elektrofizjologii Tkanki Nabłonkowej i Skóry

budynek dydaktyczny patomorfologii, pok. 019B
tel. 52 585-60-88, 52 585-35-79, 52 585-60-89

Pracownicy:

  • dr n. med. Iga Hołyńska-Iwan – adiunkt
  • dr n. med. Piotr Kaczorowski – starszy specjalista naukowo-techniczny
  • mgr inż. Monika Lutowska – specjalista naukowo-techniczny

Działalność dydaktyczna:

  • realizacja prac magisterskich

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej:

  1. Ocena wpływu substancji pochodzenia roślinnego na parametry elektrofizjologiczne tkanek nabłonkowych – współpraca z Katedrą i Zakładem Bromatologii
  2. Ocena wpływu kapsaicyny na parametry elektrofizjologiczne skóry – współpraca z Katedrą Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej
  3. Ocena wpływu pestycydów na parametry elektrofizjologiczne skóry ludzkiej – współpraca z Katedrą Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej