Podyplomowe Studium Analityki Medycznej

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-44-90
fax 52 585-36-03
kizdiagn@cm.umk.pl

zdjęcie nagłówkowe

Podyplomowe Studium Analityki Medycznej

Obsługa słuchaczy:
Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego
ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel. 52 585-37-00
fax 52 585-36-75
e-mail: danuta.derfert@cm.umk.pl