STOWARZYSZENIE „ROZWÓJ MIKROBIOLOGII”

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. +48 52 585 44 80
tel. +48 52 585 40 47
e-mail: rozw_mikrob@cm.umk.pl
e-mail: kizmikrob@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Członkostwo

Do Stowarzyszenia „Rozwój Mikrobiologii” należy obecnie 20 członków. Serdecznie zapraszamy chętne osoby do przyłączenia się do nas. Jedynym warunkiem otrzymania statusu członka Stowarzyszenia jest wypełnienie deklaracji członkowskiej i akceptacja przez Zarząd Stowarzyszenia.

Deklaracja członkowska (34 KB)

SKŁADKA CZŁONKOWSKA
Obowiązkiem każdego członka jest regularne uiszczanie składki członkowskiej w wysokości 24 zł/rok płatnej do końca I półrocza na konto Stowarzyszenia.

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie „Rozwój Mikrobiologii”
ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
Bank BGŻ
95 2030 0045 1110 0000 0247 2380