STOWARZYSZENIE „ROZWÓJ MIKROBIOLOGII”

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. +48 52 585 44 80
tel. +48 52 585 40 47
e-mail: rozw_mikrob@cm.umk.pl
e-mail: kizmikrob@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Zarząd Stowarzyszenia

Stowarzyszenie powołano do życia uchwałą Komitetu Założycielskiego, w obecności 21 Członków Założycieli, w dniu 01.02.2006 r.

Prezes prof. dr hab. n. med. Eugenia Gospodarek-Komkowska
W-ce prezes  dr n. med. Agnieszka Mikucka
W-ce prezes dr n. med. Aleksander Deptuła
Sekretarz dr n. med. Patrycja Zalas-Więcek
Skarbnik dr n. med. Joanna Kwiecińska-Piróg
Członek dr n. med. Alicja Sękowska
Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca Benedykta Sikorska-Juszczuk
Członek dr n. med. Anna Michalska
Członek dr n. med. Joanna Wróblewska