STOWARZYSZENIE „ROZWÓJ MIKROBIOLOGII”

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. +48 52 585 44 80
tel. +48 52 585 40 47
e-mail: rozw_mikrob@cm.umk.pl
e-mail: kizmikrob@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Osiągnięcia i Aktualności

 • Organizacja Jubileuszowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów
 • Przygotowanie i przeprowadzenie w dniu 05.04.2010 r. spotkania naukowo-szkoleniowego przy współpracy z Polskim Towarzystwem Mikrobiologów Oddział Bydgoski na temat:
  • „Diagnostyka i interpretacja inwazyjnych zakażeń grzybiczych.”
 • Przygotowanie i przeprowadzenie w dniu 26.11.2010 r. spotkania naukowo-szkoleniowego przy współpracy z Polskim Towarzystwem Mikrobiologów Oddział w Bydgoszczy na temat:
  • „Podstawy racjonalnej antybiotykoterapii”
  • „Nowe antybiotyki i strategie leczenia zakażeń z udziałem drobnoustrojów wielolekoopornych.”
  • „Oporność pałeczek Acinetobacter spp. na karbapenemy. I co dalej?”.
 • Przygotowanie i przeprowadzenie w dniu 09.12.2010 r. szkolenia dla pracowników Oświaty Zdrowotnej i promocji Zdrowia województwa kujawsko-pomorskiego przy współpracy z Oddziałem Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy na temat:
  • „Racjonalna antybiotykoterapia w zakażeniach pozaszpitalnych”.
 • Przygotowanie i przeprowadzenie w dniu 20.12.2010 r. szkolenia dla lekarzy „łącznikowych” ds. zakażeń wewnątrzszpitalnych i Zespołu ds. Antybiotykoterapii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy na temat:
  • „Podstawy racjonalnej antybiotykoterapii”
  • „Antybiotykoterapia a ryzyko selekcji szczepów wielolekoopornych”
  • „Koszty antybiotykoterapii a liczba i koszt badań mikrobiologicznych w Szpitalu”.
 • Udział w dniu 23.11.2012 r. w spotkaniu naukowo-szkoleniowym z okazji Europejskiego Dnia Wiedzy o antybiotykach przy współpracy z Polskim Towarzystwem Mikrobiologów Oddział Bydgoski na temat:
  • „Czynniki etiologiczne zakażeń związanych z opieką zdrowotną w badaniu PPS HAI&AU w Polsce”,
  • „Drobnoustroje alarmowe w Oddziale Intensywnej Terapii”,
  • „Patogeny alarmowe u pacjentów Kliniki Rehabilitacji”,
  • „Przewlekła kolonizacja drzewa oskrzelowego u dzieci i dorosłych chorych na mukowiscydozę”,
  • „Prątki gruźlicy o oporności MDR i XDR”.
 • Udział w dniu 20.12.2012 r. w szkoleniu dla personelu (lekarzy i pielęgniarek) odpowiedzialnego za pobieranie materiału do badań mikrobiologicznych Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy na temat: “Pobranie, transport i przechowywanie materiału do badań mikrobiologicznych”.
 • Organizacja IV POMORSKICH SPOTKAŃ Z MIKROBIOLOGIĄ ”Drobnoustroje w świecie człowieka” Bydgoszcz, 20-21.09.2013 r.
  Główne tematy konferencji to:

  • Drobnoustroje, a choroby cywilizacyjne,
  • Drobnoustroje w środowisku człowieka,
  • Metody XXI wieku w wykrywaniu drobnoustrojów,
  • Współczesne problemy profilaktyki i leczenia zakażeń.
 • Sympozjum z okazji Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach, Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Oddział w Bydgoszczy, Bydgoszcz 02.12.2013 r.
 • Organizacja I Ogólnopolskiej Konferencji ”Drobnoustroje w świecie człowieka – drobnoustroje oportunistyczne”, Bydgoszcz 18-20.09.2014 r.
 • Wystąpienia ustne na konferencjach:
  1. Gospodarek E. Mikroflora naturalna jako potencjalne źródło zakażeń oportunistycznych. I Ogólnopolska Konferencja ”Drobnoustroje w świecie człowieka – drobnoustroje oportunistyczne”. Bydgoszcz, 18-20.09.2014 r.
  2. Gospodarek E. Racjonalna antybiotykoterapia. Ogólnopolska Konferencja naukowa Pod Mikroskopem I edycja. Wybrane problemy diagnostyki mikrobiologicznej. Poznań 31.01.2014 r.
  3. Gospodarek E. Antybiotykoterapia w oczach mikrobiologa. Konferencja Szkoleniowo-Naukowa Standardy w Pediatrii. Bydgoszcz 28.06.2014 r.
  4. Gospodarek E. HPV – rak szyjki macicy, czy tylko? XI Regionalne Forum Medycyny Zakażeń. Mierniki jakości usług i bezpieczeństwa pacjenta w szpitalu. Ełk, 8-10.10.2014 r.
  5. Deptuła A. Strategie zapobiegania narastaniu oporności. I Ogólnopolska Konferencja ”Drobnoustroje w świecie człowieka – drobnoustroje oportunistyczne”. Bydgoszcz, 18-20.09.2014 r.
  6. Kaczmarek A. Escherichia coli K1 jako czynnik etiologiczny zakażeń noworodków. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Epidemiologia i diagnostyka zakażeń u noworodków, niemowląt i dzieci”. Poznań, 26.09.2014 r.
  7. Kożuszko S. Wykorzystanie techniki multiplex-PCR w identyfikacji VRE. XI Regionalne Forum Medycyny Zakażeń – od teorii do praktyki „Mierniki jakości usług i bezpieczeństwa pacjenta w szpitalu”. Ełk 8-10.10.2014 r.
  8. Kwiecińska-Piróg A. Drobnoustroje w biofilmie – metody stosowane w badaniach in vitro. Konferencja naukowa “Nowoczesne techniki badawcze stosowane w analizie farmaceutycznej i biomedycznej”. 30-lecie powołania Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bydgoszcz, 10-11.09.2014 r.
  9. Michalska A. Rzadkie gatunki Enterobacter spp. – charakterystyka i udział w zakażeniach. I Ogólnopolska Konferencja ”Drobnoustroje w świecie człowieka – drobnoustroje oportunistyczne”. Bydgoszcz, 18-20.09.2014 r.
  10. Mikucka A. Diagnostyka mikrobiologiczna wczoraj i dziś: od metody Grama do spektrometrii mas. Konferencja Komitetu Mikrobiologii PAN oraz Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów „Diagnostyka mikrobiologiczna i nowe strategie leczenia zakażeń”. XVI Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2014. Warszawa, 12-14.03.2014 r.
  11. Mikucka A. Nowoczesne metody diagnostyczne, a przydatność kliniczna badań mikrobiologicznych. Konferencja naukowa “Nowoczesne techniki badawcze stosowane w analizie farmaceutycznej i biomedycznej”. 30-lecie powołania Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bydgoszcz, 10-11.09.2014 r.
  12. Mikucka A. Kliniczne i ekonomiczne aspekty nowoczesnej diagnostyki mikrobiologicznej. XI Regionalne Forum Medycyny Zakażeń – od teorii do praktyki „Mierniki jakości usług i bezpieczeństwa pacjenta w szpitalu”. Ełk 8-10.10.2014 r.
  13. Mikucka A. Potencjał chorobotwórczy pałeczek z grupy Coryneform. I Ogólnopolska Konferencja ”Drobnoustroje w świecie człowieka – drobnoustroje oportunistyczne”. Bydgoszcz, 18-20.09.2014 r.
  14. Mikucka A. Znaczenie w zakażeniach człowieka pałeczek z rodzaju Lactobacillus. I Ogólnopolska Konferencja ”Drobnoustroje w świecie człowieka – drobnoustroje oportunistyczne”. Bydgoszcz, 18-20.09.2014 r.
  15. Prażyńska M. Kandydozy o etiologii non-Candida albicans – problem kliniczny i diagnostyczny. I Ogólnopolska Konferencja ”Drobnoustroje w świecie człowieka – drobnoustroje oportunistyczne”. Bydgoszcz, 18-20.09.2014 r.
  16. Sękowska A. Zakażenia bakteryjne u chorych po przeszczepieniu nerek. XI Regionalne Forum Medycyny Zakażeń – od teorii do praktyki „Mierniki jakości usług i bezpieczeństwa pacjenta w szpitalu”. Ełk 8-10.10.2014 r.
  17. Sękowska A. Raoultella sp. – bakteria środowiskowa, czy patogen człowieka? I Ogólnopolska Konferencja ”Drobnoustroje w świecie człowieka – drobnoustroje oportunistyczne”. Bydgoszcz, 18-20.09.2014 r.
  18. Skowron K. Listeria monocytogenes jako czynnik etiologiczny zakażeń u ludzi. I Ogólnopolska Konferencja ”Drobnoustroje w świecie człowieka – drobnoustroje oportunistyczne”. Bydgoszcz, 18-20.09.2014 r.
  19. Zalas-Więcek P. Morganella morganii jako czynnik etiologiczny zakażeń u chorych hospitalizowanych. I Ogólnopolska Konferencja ”Drobnoustroje w świecie człowieka – drobnoustroje oportunistyczne”. Bydgoszcz, 18-20.09.2014 r.
  20. Zalas-Więcek P. Morganella morganii jako czynnik etiologiczny zakażeń u chorych hospitalizowanych. XI Regionalne Forum Medycyny Zakażeń – od teorii do praktyki „Mierniki jakości usług i bezpieczeństwa pacjenta w szpitalu”. Ełk 8-10.10.2014 r.
 • Monitorowanie zakażeń i czynników etiologicznych w wybranych klinikach i oddziałach Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy – sprawozdania półroczne i roczne.