Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Stypendium projakościowe

Wnioski o stypendium projakościowe należy składać do 30 września 2017 r.

Na I roku studiów doktoranckich stypendium projakościowe może być przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym (70 pkt i więcej).

Na drugim i kolejnych latach studiów stypendium projakościowe może być przyznane doktorantowi, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy badawczej w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku.