Studia doktoranckie

ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel. 52 585-37-01
fax 52 585-36-75
sdoktoranckie.wf@cm.umk.pl

Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK budynek Wydziału Farmaceutycznego

Stypendium projakościowe

Wnioski o stypendium projakościowe należy składać do 30 września 2020 r.

Na I roku studiów doktoranckich stypendium projakościowe może być przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym (70 pkt i więcej).

Na drugim i kolejnych latach studiów stypendium projakościowe może być przyznane doktorantowi, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy badawczej w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku.