Studia doktoranckie

ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel. 52 585-37-01
fax 52 585-36-75
sdoktoranckie.wf@cm.umk.pl

Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK budynek Wydziału Farmaceutycznego

Stypendium projakościowe

Wnioski o stypendium projakościowe należy składać do 30 września 

Stypendium projakościowe może być przyznane doktorantowi, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy badawczej, osiągnięciami naukowymi lub osiągnięciami artystycznymi w poprzednim roku studiów.