Katedra Mikrobiologii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-44-80
kizmikrob@cm.umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Katedra Mikrobiologii

Kierownik Katedry i Zakładu: prof. dr hab. Eugenia Gospodarek-Komkowska
Kierownik Katedry i Zakładu: prof. dr hab. Eugenia Gospodarek-Komkowska

Charakterystyka właściwości biologicznych i fizyko-chemicznych czynników wirulencji odgrywających rolę w chorobotwórczości drobnoustrojów.

Badania realizowane w Katedrze Mikrobiologii dotyczą:

 • oceny występowania różnych gatunków drobnoustrojów w materiałach klinicznych i środowisku szpitalnym,
 • monitorowania oporności na antybiotyki drobnoustrojów izolowanych od pacjentów hospitalizowanych i leczonych w ambulatorium,
 • poznania czynników wirulencji i ich właściwości fizyko-chemicznych wybranych gatunków bakterii z rodzaju Acinetobacter, Corynebacterium, Enterobacter, Enterococcus, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, Serratia, Staphylococcus oraz grzybów rodzaju Candida,
 • oceny właściwości adhezyjnych wybranych gatunków bakterii do powierzchni komórek ludzkiego nabłonka policzkowego i do polimerów stosowanych w medycynie oraz wpływu czynników (temperatura, czas, skład podłoża, subinhibicyjne stężenia antybiotyków) na przebieg adherencji,
 • oceny zdolności tworzenia biofilmu przez szczepy różnych gatunków bakterii i grzybów
 • określenie wpływu różnych czynników na tworzenie biofilmu przez drobnoustroje
 • określenia właściwości hydrofobowych powierzchni komórkowych bakteryjnych z zastosowaniem metody SAT i BATH oraz wpływu czynników na te właściwości,
 • poszukiwania szczepów bakterii antybiotycznie czynnych,
 • oceny właściwości bakteriocynogennych Acinetobacter sp., Enterobactersp.,
 • próby analizy wzorów DNA chromosomalnego szczepów niektórych gatunków bakterii izolowanych z przypadków zakażeń,
 • wykazania podobieństwa i różnic między szczepami poszczególnych gatunków bakterii na podstawie właściwości fenotypowych (właściwości biochemiczne, wytwarzanie enzymów, antybiotykooporność) i genotypowych (wzory DNA chromosomalnego).