Katedra Mikrobiologii - Wydział Farmaceutyczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra Mikrobiologii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-44-80
kizmikrob@cm.umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Katedra Mikrobiologii

Kierownik - prof. dr hab. Eugenia Gospodarek-Komkowska

dr Agata Białucha
dr Tomasz Bogiel
dr Anna Budzyńska
prof. dr hab. Eugenia Gospodarek-Komkowska
mgr Katarzyna Grudlewska-Buda
dr Agnieszka Kaczmarek
dr Sylwia Kożuszko
dr Joanna Kwiecińska-Piróg
dr Anna Michalska
dr Agnieszka Mikucka
dr Małgorzata Prażyńska
dr Alicja Sękowska
dr hab. Krzysztof Skowron, prof. UMK
mgr Natalia Wiktorczyk
dr Patrycja Zalas-Więcek