Katedra Mikrobiologii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-44-80
kizmikrob@cm.umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Konferencja 2018

III Ogólnopolska Konferencja
”Drobnoustroje w świecie człowieka – Drobnoustroje oportunistyczne”

Bydgoszcz, 18-19 czerwca 2018 r.

Szanowni Państwo!
Koleżanki i Koledzy!
Stowarzyszenie „Rozwój Mikrobiologii” oraz Katedra i Zakład Mikrobiologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniach 18-19 czerwca 2018 r. organizują III Ogólnopolską Konferencję ”Drobnoustroje w świecie człowieka – Drobnoustroje oportunistyczne” adresowaną do mikrobiologów różnych specjalności – związanych z mikrobiologią lekarską, weterynaryjną, żywności, przemysłową i środowiskową. Mamy nadzieję zainteresować tematyką spotkań również klinicystów, pielęgniarki, epidemiologów, innych specjalistów związanych zawodowo z mikrobiologią oraz młodych adeptów tej nauki.

Główne tematy Konferencji to:

  1. Działania przeciwdrobnoustrojowe
  2. Zakażenia oportunistyczne
  3. Od metabolom do metagenomu

Naszym celem jest zorganizowanie Konferencji integrującej środowiska mikrobiologów zajmujących się na co dzień różnymi aspektami obecności drobnoustrojów, mającej nie tylko charakter szkoleniowy i poznawczy, ale także promującej młodych naukowców oraz wyniki ich badań. Tematyka wykładów adresowana będzie do specjalistów związanych z mikrobiologią naukowo i praktycznie. Zależy nam na umożliwieniu wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami uczelni wyższych, diagnostami i klinicystami. Chcielibyśmy, aby Konferencja była wydarzeniem odpowiadającym na aktualne problemy związane z obecnością drobnoustrojów w świecie człowieka.

Mamy nadzieję, że nasza Konferencja będzie kontynuacją współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy mikrobiologami różnych specjalności i klinicystami.
Zapraszamy Państwa do udziału w naszym spotkaniu, zarówno naukowym oraz towarzyskim.
Oczekujemy Państwa w naszej gościnnej Bydgoszczy.

Z serdecznymi pozdrowieniami
w imieniu Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. Eugenia Gospodarek-Komkowska


Za udział w konferencji przewiduje się 10 punktów edukacyjnych.


Informacje ogólne (87 KB)
Program (550 KB)
Informacja dodatkowa (128 KB)


ZGŁOSZENIA
Prosimy o przesyłanie wypełnionego formularza uczestnictwa zarówno w wersji edytowalnej w formacie .doc lub .docx, jak i skanu z własnoręcznym podpisem.
Formularze zgłoszeniowe i streszczenia prosimy przesyłać na adres mailowy: rozw_mikrob@cm.umk.pl

Formularz zgłoszeniowy (50 KB)
Zgłoś streszczenie (32 KB)


PYTANIA
Pytania prosimy kierować mailowo lub telefonicznie
rozw_mikrob@cm.umk.pl
tel. 52 585 35 01
tel. 52 585 38 38
tel. 52 585 44 80