Katedra Mikrobiologii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-44-80
kizmikrob@cm.umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Udział w Konferencjach

2015

 • Gospodarek E: Wpływ etapu przedlaboratoryjnego na wynik badania mikrobiologicznego (wykład). Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pod mikroskopem” II edycja „Jakość badań mikrobiologicznych w laboratorium diagnostycznym” Poznań, 30.01.2015
 • Mikucka A: Zastosowanie spektrometrii mas w diagnostyce mikrobiologicznej (wykład). Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pod mikroskopem” II edycja „Jakość badań mikrobiologicznych w laboratorium diagnostycznym” Poznań, 30.01.2015
 • Deptuła A: Zakażenia związane z opieką zdrowotną w Polsce – epidemiologia, etiologia, terapia (wykład). 17. Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2015 Konferencja „Zakażenia – problemy terapeutyczne”. Warszawa 18-20.03.2015
 • Gospodarek E: Zakażenia o etiologii Clostridium difficile – nowe zjawiska epidemiologiczne i problemy terapeutyczne (wykład). 17. Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2015 Konferencja „Zakażenia – problemy terapeutyczne”. Warszawa 18-20.03.2015
 • Mikucka A. Diagnostyka mikrobiologiczna XXI wieku – czy tylko spektrometria mas? Konferencja naukowo-szkoleniowa „Medycyna laboratoryjna 2015”, Józefów k/Warszawy, 15-17.06.2015
 • Prażyńska M: Metody laboratoryjne stosowane w diagnostyce inwazyjnych zakażeń grzybiczych. Konferencja naukowo-szkoleniowa „Medycyna laboratoryjna 2015”, Józefów k/Warszawy, 15-17.06.2015
 • Gospodarek E: Diagnostyka zakażeń układu moczowego – spojrzenie mikrobiologa. Konferencja naukowo-szkoleniowa „Medycyna laboratoryjna 2015”, Józefów k/Warszawy, 15-17.06.2015
 • Gospodarek E: Drobnoustroje – mechanizmy adaptacyjne, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Działania przeciwdrobnoustrojowe. Drobnoustroje – wpływ czynników fizycznych i chemicznych.” Bydgoszcz, 24.06.2015 r.
 • Skowron K: Inaktywacja spor Clostridium sporogenes i Geobacillus stearothermophilus w wyniku zastosowania metod termiczno-ciśnieniowych i mikrofalowych Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Działania przeciwdrobnoustrojowe. Drobnoustroje – wpływ czynników fizycznych i chemicznych.” Bydgoszcz, 24.06.2015 r
 • Gospodarek E: Drobnoustroje w żywności – lista nadal otwarta (wykład). XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa. „Trendy w bezpieczeństwie żywności pasz i środowiska”. Bydgoszcz 29-30.06.2015
 • Gospodarek E: Zakażenia szpitalne w kardiochirurgii (wykład). 67. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Luiblin 09-12.09.2015

2014

 • Gospodarek E: Racjonalna antybiotykoterapia (wykład). Ogólnopolska Konferencja naukowa Pod Mikroskopem I edycja. Wybrane problemy diagnostyki mikrobiologicznej. Poznań 31.01.2014 r.
 • Gospodarek E: HPV – rak szyjki macicy. Czy tylko? (wykład). Spotkanie Naukowe Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów Oddział w Bydgoszczy. Bydgoszcz 11.04.2014 r.
 • Rucińska M, Rogoziecka A, Suszkiewicz E, Ziemniarska H, Deptuła A, Klawe JJ: Higiena rąk jako podstawowa metoda zapobiegania zakażeniom szpitalnym. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego, 21-22.05.2014 r. Bydgoszcz
 • Rucińska M, Rogoziecka A, Suszkiewicz E, Ziemniarska H, Deptuła A, Klawe JJ: PPS – Badanie punktowe występowania zakażeń szpitalnych i stosowania antybiotyków w europejskich szpitalach pełniących ostry dyżur. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego, 21-22.05.2014 r. Bydgoszcz
 • Mościcka P, Szewczyk MT, Hancke E, Jawień A, Jedwabiński M, Wierzchowski P, Deptuła A: Rany przewlekłe o różnej etiologii. Opis przypadków. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego, 21-22.05.2014 r. Bydgoszcz
 • Dylewska K, Czyżewski K, Wysocki M, Jachna-Sawicka K, Gospodarek E, Gryniewicz-Kwiatkowska O, Perek D, Zajączkowska-Spychała O, Pieczonka A, Wachowiak J, Stolpa W, Sobol-Milejska G, Chełmecka-Hanuszewicz L, Balwierz W, Tomaszewska R, Szczepański T, Gamrot Z, Wieczorek M, Małas Z, Badowska W, Ociepa T, Urasiński T, Salamonowicz M, Hutnik Ł, Matysiak M, Płonowski M, Krawczuk-Rybak M, Urbanek-Dądela A, Karolczyk G, Pierlejewski F, Młynarski W, Chybicka A, Kałwak K, Gorczyńska E, Siewiera K, Frączkiewicz J, Goździk J, Klepacka J, Kowalczyk J, Styczyński J: Zakażenia gronkowcem wśród pacjentów pediatrycznych oddziałów hemato-onkologicznych i transplantacji szpiku kostnego. VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Olsztyn, 28-31.V.2014. Sesja plakatowa.
 • Pogorzała M, Czyżewski K, Wysocki M, Jachna-Sawicka K, Gospodarek E, Gryniewicz-Kwiatkowska O, Perek D, Zając-Spychała O, Wachowiak J, Stolpa W, Sobol-Milejska G, Chełmecka-Hanuszewicz L, Balwierz W, Tomaszewska R, Szczepański T, Gamrot Z: Zakażenia Pseudomonas aeruginosa u dzieci ze schorzeniami hematoonkologicznymi leczonymi konwencjonalnie oraz poddawanymi przeszczepieniu komórek krwiotwórczych. VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Olsztyn, 28-31 V 2014. Sesja plakatowa.
 • Czyżewski K, Wysocki M, Jachna-Sawicka K, Gospodarek E, Siewiera K, Frączkiewicz J, Kałwak K, Gorczyńska E, Chybicka A, Zając-Spychała O, Pieczonka A,Wachowiak J, Goździk J, Klepacka J, Zaucha-Prażmo A, Kowalczyk J, Styczyński J: Zakażenia wirusami u dzieci poddawanych przeszczepieniu komórek krwiotwórczych. VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Olsztyn, 28-31 V 2014. Sesja plakatowa.
 • Gospodarek E: Antybiotykoterapia w oczach mikrobiologa (wykład). Konferencja Szkoleniowo-Naukowa Standardy w Pediatrii. Bydgoszcz 28.06.2014 r.
 • Gospodarek E: Mikroflora naturalna jako potencjalne źródło zakażeń oportunistycznych. I Ogólnopolska Konferencja Drobnoustroje w świecie człowieka – drobnoustroje oportunistyczne. Bydgoszcz, 18-20 IX 2014 r. (wystąpienie ustne)
 • Mikucka A:Potencjał chorobotwórczy pałeczek z grupy Coryneform. I Ogólnopolska Konferencja Drobnoustroje w świecie człowieka – drobnoustroje oportunistyczne. Bydgoszcz, 18-20 IX 2014 r. (wystąpienie ustne)
 • Mikucka A: Znaczenie w zakażeniach człowieka pałeczek z rodzaju Lactobacillus. I Ogólnopolska Konferencja Drobnoustroje w świecie człowieka – drobnoustroje oportunistyczne. Bydgoszcz, 18-20 IX 2014 r. (wystąpienie ustne)
 • Skowron K: Listeria monocytogenes jako czynnik etiologiczny zakażeń u ludzi. I Ogólnopolska Konferencja Drobnoustroje w świecie człowieka – drobnoustroje oportunistyczne. Bydgoszcz, 18-20 IX 2014 r. (wystąpienie ustne)
 • Sękowska A: Raoultella sp. – bakteria środowiskowa, czy patogen człowieka? I Ogólnopolska Konferencja Drobnoustroje w świecie człowieka- drobnoustroje oportunistyczne. Bydgoszcz, 18-20 IX 2014 r. (wystąpienie ustne)
 • Zalas-Więcek P: Morganella morganii jako czynnik etiologiczny zakażeń u chorych hospitalizowanych I Ogólnopolska Konferencja Drobnoustroje w świecie człowieka – drobnoustroje oportunistyczne. Bydgoszcz, 18-20.IX.2014 r. (wystąpienie ustne)
 • Michalska A: Rzadkie gatunki Enterobacter spp. – charakterystyka i udział w zakażeniach. I Ogólnopolska Konferencja Drobnoustroje w świecie człowieka- drobnoustroje oportunistyczne. Bydgoszcz, 18-20 IX 2014 r. (wystąpienie ustne)
 • Prażyńska M: Kandydozy o etiologii non-Candida albicans – problem kliniczny i diagnostyczny. I Ogólnopolska Konferencja Drobnoustroje w świecie człowieka – drobnoustroje oportunistyczne. Bydgoszcz, 18-20 IX 2014 r. (wystąpienie ustne)
 • Deptuła A: Strategie zapobiegania narastaniu oporności. I Ogólnopolska Konferencja Drobnoustroje w świecie człowieka- drobnoustroje oportunistyczne Bydgoszcz, 18-20 IX 2014 r. (wystąpienie ustne)
 • Pięta P, Bogiel T, Deptuła A: Wykrywanie lekooporności drobnoustrojów – rozwój dwóch generacji testu diagnostycznego w oparciu o badania własne. I Ogólnopolska Konferencja Drobnoustroje w świecie człowieka- drobnoustroje oportunistyczne Bydgoszcz, 18-20 IX 2014 r.
 • Kaczmarek A: Escherichia coli K1 jako czynnik etiologiczny zakażeń noworodków. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Epidemiologia i diagnostyka zakażeń u noworodków, niemowląt i dzieci”. Poznań, 26.IX 2014 r.
 • Mikucka A: Kliniczne i ekonomiczne aspekty nowoczesnej diagnostyki mikrobiologicznej. XI Regionalne Forum Medycyny Zakażeń. Mierniki jakości usług i bezpieczeństwa pacjenta w szpitalu. Ełk, 8-10 października 2014 r.
 • Gospodarek E: HPV – rak szyjki macicy, czy tylko? XI Regionalne Forum Medycyny Zakażeń. Mierniki jakości usług i bezpieczeństwa pacjenta w szpitalu. Ełk, 8-10 X 2014 r.
 • Sękowska A: Zakaźenia bakteryjne u chorych po przeszczepieniu nerek. XI Regionalne Forum Medycyny Zakażeń. Mierniki jakości usług i bezpieczeństwa pacjenta w szpitalu. Ełk, 8-10 X 2014 r.
 • Zalas-Więcek P: Morganella morganii jako czynnik etiologiczny zakaźeń chorych hospitalizowanych. XI Regionalne Forum Medycyny Zakażeń. Mierniki jakości usług i bezpieczeństwa pacjenta w szpitalu. Ełk, 8-10 X 2014 r.
 • Kożuszko S: Wykorzystanie techniki multipleks PCR w identyfikacji VRE. XI Regionalne Forum Medycyny Zakażeń. Mierniki jakości usług i bezpieczeństwa pacjenta w szpitalu. Ełk, 8-10 X 2014 r.
 • Gospodarek E: Clostridium difficile wirulencji, źródła izolacji (wykład). VII Ogólnopolskie Sympozjum „Biofilm tworzony przez drobnoustroje w patogenezie zakażeń”. Kudowa Zdrój. 16-18.10.2014 r.

2013

 • Modrzejewska M., Jachna-Sawicka Katarzyna: Ocena wrażliwości na karbapenemy pałeczek Acinetobacter baumannii izolowanych w latach 2000-2012. W: II Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców “Per scientiam ad salutem aegroti”. Bydgoszcz, 26-27 IV 2013. Książka streszczeń. [B.m., 2013] 12.
 • Błaszkiewicz M., Zalas-Więcek Patrycja: Ocena wrażliwości na karbapenemy pałeczek Morganella morganii izolowanych z materiału klinicznego w latach 2009-2012. W: II Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców “Per scientiam ad salutem aegroti”. Bydgoszcz, 26-27 IV 2013. Książka streszczeń. [B.m., 2013] 7.
 • Mikucka Agnieszka, Skowron Krzysztof, Jachna-Sawicka Katarzyna, Sękowska Alicja, Zalas-Więcek Patrycja, Kożuszko Sylwia: Spektrometria mas nie tylko w identyfikacji drobnoustrojów. W: IV Pomorskie Spotkania z Mikrobiologią “Drobnoustroje w świecie człowieka”. Bydgoszcz, 20-21 IX 2013. [B.m., 2013] s. [15].
 • Sękowska Alicja: Znaczenie drobnoustrojów w chorobach układu krążenia. W: IV Pomorskie Spotkania z Mikrobiologią “Drobnoustroje w świecie człowieka”. Bydgoszcz, 20-21 IX 2013. [B.m., 2013] s. [6].
 • Gospodarek Eugenia: Mikroflora człowieka – znaczenie w zdrowiu i w chorobie. W: IV Pomorskie Spotkania z Mikrobiologią “Drobnoustroje w świecie człowieka”. Bydgoszcz, 20-21 IX 2013. [B.m., 2013] s. [3].
 • Pięta P.P., Deptuła Aleksander, Bogiel Tomasz: Testy diagnostyczne do identyfikacji gatunkowej oraz do badań antybiotykooporności mikroorganizmów z oligonukleotydem jako receptorem. W: IV Pomorskie Spotkania z Mikrobiologią “Drobnoustroje w świecie człowieka”. Bydgoszcz, 20-21 IX 2013. [B.m., 2013] s. [18].
 • Skowron K: Zakażenia odzwierzęce (zoonozy) u ludzi – problem współczesnej medycyny X Jubileuszowe Forum Medycyny Zakażeń. Dzień Diagnosty Laboratoryjnego w Województwie Warmińsko-Mazurskim. Ełk, 04-06.10.2013 (wystąpienie ustne)
 • Zalas-Więcek P: Streptococcus suis – znany patogen zwierząt, mało znany patogen człowieka. X Jubileuszowe Forum Medycyny Zakażeń. Dzień Diagnosty Laboratoryjnego w Województwie Warmińsko-Mazurskim. Ełk, 04-06.10.2013 (wystąpienie ustne)
 • Mikucka A: Nowe odsłony starych patogenów czy nadążamy za zmiennością drobnoustrojów? X Jubileuszowe Forum Medycyny Zakażeń. Dzień Diagnosty Laboratoryjnego w Województwie Warmińsko-Mazurskim. Ełk, 04-06.10.2013 (wystąpienie ustne)
 • Sękowska A: Pałeczki Raoultella – nowy czynnik etiologicznych zakażeń. X Jubileuszowe Forum Medycyny Zakażeń. Dzień Diagnosty Laboratoryjnego w Województwie Warmińsko-Mazurskim. Ełk, 04-06.10.2013 (wystąpienie ustne)
 • Kaczmarek A: Escherichia coli K1 jako czynnik etiologiczny zakażeń okołoporodowych. X Jubileuszowe Forum Medycyny Zakażeń. Dzień Diagnosty Laboratoryjnego w Województwie Warmińsko-Mazurskim. Ełk, 04-06.10.2013 (wystąpienie ustne)
 • Budzyńska A: Problemy związane z wykorzystaniem techniki PCR w diagnostyce zakażeń krwi. X Jubileuszowe Forum Medycyny Zakażeń. Dzień Diagnosty Laboratoryjnego w Województwie Warmińsko-Mazurskim. Ełk, 04-06.10.2013 (wystąpienie ustne).

2012

 • Jakubczyk M, Szopiński J, Spychalska K, Baranowski P, Nakonowska B, Skulmowski Z, Gospodarek E, Kusza K: The occurrence of pathogen translocation in patients fed enterally and parenterally in the ICU. 34th ESPEN Congress. Barcelona, Spain, 8-11.09.2012. Clin Nurtr 2012; 7 suppl. 1: 193 (plakat)
 • Łączkowski KZ, Misiura K, Ciok-Pater E, Gospodarek E: Synthesis of the novel 2,4-disubstituted 1,3-thiazoles as potential antifungal agents. Vth Conversatory on medicinal chemistry. Lublin, 13-15.09.2012
 • Szykanowska A, Gospodarek E, Pacholska M, Chrzanowska M, Szukalska B, Dymek K, Daniluk Matra I: Analysis od applied antibiotic regimen in the peri-operative period in the surgically treated newborns – experience of Paediatric Surgery Department in Bydgoszcz in years 2007-2010. XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych. Serwy, 13-15.09.2012
 • Mikucka A: Izolacja Corynebacterium spp. z krwi – zakażenie czy zanieczyszczenie, zakażenia z udziałem oportunistycznych pałeczek Gram-dodatnich. IX Forum Medycyny Zakażeń. Jak uczynić szpital miejscem bezpiecznym – strategie zapobiegania narastaniu oporności na antybiotyki w szpitalu. Ełk, 03-05.10.2012 (wystąpienie ustne)
 • Prażyńska M: Lekooporność biofilmu Candida spp. IX Forum Medycyny Zakażeń. Jak uczynić szpital miejscem bezpiecznym – strategie zapobiegania narastaniu oporności na antybiotyki w szpitalu. Ełk, 03-05.10.2012 (wystąpienie ustne)
 • Gospodarek E: Pałeczki Acinetobacter spp – jak przystosowały się do środowiska szpitalnego. IX Forum Medycyny Zakażeń. Jak uczynić szpital miejscem bezpiecznym – strategie zapobiegania narastaniu oporności na antybiotyki w szpitalu. Ełk, 03-05.10.2012 (wystąpienie ustne)
 • Pałkowski Ł, Błaszczyński J, Krysiński J, Słowiński R, Skrzypczak A, Błaszczak J Gospodarek E, Wróblewska J: Application of rough set theory to predictiun of antimicrobial activity of bisquaternary ammonium chlorides. Joint Rough Set Symposium (JRS’2012), Chengdu, China, 17-20.08.2012
 • Mikucka A: Nowe odsłony starych patogenow – problem wspołczesnej medycyny. Międzynarodowa Konferencja Zdrowie w regionie i na świecie. Toruń, 26-28.11.2012 (wystąpienie ustne)
 • Kaczmarek A: Zakażenia okołoporodowe a zdrowie noworodkow – problem wspołczesnej medycyny. Międzynarodowa Konferencja Zdrowie w regionie i na świecie. Toruń, 26-28.11.2012 (wystąpienie ustne)
 • Gospodarek E: Zakażenia odzwierzęce (zoonozy) u ludzi – problem wspołczesnej medycyny. Międzynarodowa Konferencja Zdrowie w regionie i na świecie. Toruń, 26-28.11.2012 r. (wystąpienie ustne)
 • Sękowska A: Drobnoustroje a choroby układu krążenia. Międzynarodowa Konferencja Zdrowie w regionie i na świecie. Toruń, 26-28.11.2012 (wystąpienie ustne)
 • Smoliński B, Klawe J, Marcinkowski J, Gospodarek E, Leksowski K: Problemy zdrowotne. Międzynarodowa Konferencja Zdrowie w regionie i na świecie. Toruń, 26-28.11.2012 (prowadzenie sesji)
 • Białucha A, Ciok-Pater E, Gospodarek E: Wpływ 1,0% stężenia glukozy na tworzenie biofilmu przez szczepy Salmonella Enteritidis na powierzchni polistyrenu. XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów „Drobnoustroje bez granic”. Lublin, 05-08.09.2012 (plakat)
 • Mikucka A, Łapacz P, Gospodarek E: Porównanie przydatności metod fenotypowych i spektrometrii masowej do identyfikacji Corynebacterium amycolatum. XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów „Drobnoustroje bez granic”. Lublin, 05-08.09.2012 (plakat)
 • Michalska A, Hofman M, Gospodarek E: Ocena lekowrażliwości oraz zdolności adhezyjnych szczepów Enterobacter spp. izolowanych z krwi. XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów „Drobnoustroje bez granic”. Lublin, 05-08.09.2012 (plakat)
 • Jachna-Sawicka K, Gospodarek E: Różnicowanie pałeczek należących do kompleksu Acinetobacter baumannii – calcoaceticus z użyciem metody MALDI TOF MS. XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów „Drobnoustroje bez granic”. Lublin, 05-08.09.2012 (plakat)
 • Zalas-Więcek P, Kałużna E, Gospodarek E: Porównanie metod wykrywania beta-laktamaz typu ESBL u pałeczek Escherichia coli. XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów „Drobnoustroje bez granic”. Lublin, 05-08.09.2012 (plakat)
 • Kaczmarek A, Budzyńska A, Kamińska D, Gospodarek E: Ocena podobieństwa genetycznego szczepów Escherichia coli izolowanychod kobiet ciężarnych i ich noworodków. XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów „Drobnoustroje bez granic”. Lublin, 05-08.09.2012 (plakat)
 • Sękowska A, Mnich I, Kaczmarek A, Gospodarek E: Pałeczki Klebsiella pneumoniae jako czynnik etiologiczny zakażeń po przeszczepieniu nerek. XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów „Drobnoustroje bez granic”. Lublin, 05-08.09.2012 (plakat)
 • Michalska A, Jachna-Sawicka K, Gospodarek E: Oporność na ertapenem wśród szczepów Enterobacter cloacae izolowanych od chorych hospitalizowanych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dra A. Jurasza w Bydgoszczy. XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów „Drobnoustroje bez granic”. Lublin, 05-08.09.2012 (plakat)
 • Skowron K, Kwiecińska-Piróg J, Gospodarek E, Kamiński P, Jerzak L: Częstość izolacji grzybów z rodzaju Aspergillus z dziobów i kloak piskląt bociana białego Ciconia ciconia (L.) na terenie województwa lubuskiego (wyróżnienie) XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów „Drobnoustroje bez granic”. Lublin, 05-08.09.2012 (plakat)
 • Skalski T, Deptuła A, Bogiel T, Gospodarek E: Bakteriobójcza aktywność olejków eterycznych wobec szczepów izolowanych z ran. XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów „Drobnoustroje bez granic”. Lublin, 05-08.09.2012 (plakat)
 • Mikucka A, Skowron K, Jachna-Sawicka K, Gospodarek E: Szybka identyfikacja drobnoustrojów w dodatnich próbkach krwi z zastosowaniem metody MALDI-TOF MS (wyróżnienie). XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów „Drobnoustroje bez granic”. Lublin, 05-08.09.2012 (plakat)
 • Budzyńska A, Kaczmarek A, Gospodarek E: Zastosowanie techniki M-PCR do wykrywania meticylinowrażliwych i meticylinoopornych szczepów Staphylococcus aureus oraz gronkowców koagulazoujemnych we krwi. XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów „Drobnoustroje bez granic”. Lublin, 05-08.09.2012 (plakat)
 • Kwiecińska-Piróg J, Jakubowska A, Gospodarek E: Ocena wpływu różnych stężeń glukozy na tworzenie biofilmu przez pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae. XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów „Drobnoustroje bez granic”. Lublin, 05-08.09.2012 (plakat)
 • Prażyńska M, Gospodarek E: Wpływ amfoterycyny B na tworzenie biofilmu przez Candida albicans. XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów „Drobnoustroje bez granic”. Lublin, 05-08.09.2012 (plakat)
 • Kożuszko S, Wróblewska J, Gospodarek E, Krysiński J, Pałkowski Ł: Spektrum działania środków dezynfekcyjnych. XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów „Drobnoustroje bez granic”. Lublin, 05-08.09.2012 (plakat)
 • Gospodarek E: Pałeczki Acinetobacter spp. – znaczenie w zakażeniach szpitalnych. XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów „Drobnoustroje bez granic”. Lublin, 05-08.09.2012, sesja XXI. Wystąpienia ustne
 • Deptuła A, Trejanowska E, Hryniewicz W. (PPS Poland Group): Czynniki etiologiczne zakażeń związanych z opieką zdrowotną w polskich szpitalach uczestniczących w pierwszym ogólnoeuropejskim Badaniu Punktowym Występowania Zakażeń Związanych z Opieką Zdrowotną i Stosowania Antybiotyków – EU-PPS HAI&AU. XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów „Drobnoustroje bez granic”. Lublin, 05-08.09.2012, sesja XXI. Wystąpienia ustne
 • Łysenko L, Gospodarek E: Sesja VIII – Zakażenia na Oddziałach Intensywnej Terapii. XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów „Drobnoustroje bez granic”. Lublin, 05-08.09.2012. Prowadzenie sesji
 • Gospodarek E, Różalski A, Sadowy E: Sesja Plakatowa IX – Typowanie drobnoustrojów – współczesne wyzwania i możliwości. XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów „Drobnoustroje bez granic”. Lublin, 05-08.09.2012. Prowadzenie sesji

2011

 • Guardabassi L, Gospodarek E, Łaniewska – Trokenheim, Malm A: Prowadzenie sesji na International Conference on Advances in Microbiology and Biotechnology for Human and Animal Health. Malmö & Lund Szwecja, 21-22.06.2011 r.
 • Gospodarek E:Acinetobacter spp. ; drobnoustrój już nie nowy, ale ważny III Pomorskie Spotkania z Mikrobiologią. Gdańsk, 17-18.11.2011 r.
 • Kaczmarek A: Charakterystyka wybranych właściwości pałeczek Escherichia coli z antygenem K1. III Pomorskie Spotkania z Mikrobiologią. Gdańsk, 17-18.11.2011 r.
 • Budzyńska A: Wykrywanie metycylinowrażliwych i metycylinoopornych szczepów gronkowców w dodatnich posiewach krwi techniką PCR. III Pomorskie Spotkania z Mikrobiologią. Gdańsk, 17-18.11.2011 r.
 • Kwiecińska J: Ocena tworzenia biofilmu przez szczepy Proteus mirabilis izolowane z moczu. III Pomorskie Spotkania z Mikrobiologią. Gdańsk, 17-18.11.2011 r.
 • Gospodarek E: Antybiotyki – prawdy i mity. Sympozjum z okazji Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach. Toruń, 23.11.2011 r.
 • Nakonowska B: Ratujmy antybiotyki – strategia racjonalnej antybiotykoterapii. Sympozjum z okazji Europejskiego Dzia Wiedzy o Antybiotykach. Toruń, 23.11 2011 r.
 • Mikucka A: Zakażenia z udziałem drobnoustrojów alarmowych – możliwość profilaktyki i leczenia. Sympozjum z okazji Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach. Toruń, 23.11 2011 r.
 • Sękowska A: Bakterie – człowiek. Czy jesteśmy na straconej pozycji. Sympozjum z okazji Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach. Toruń, 23.11.2011 r.
 • Kwiecińska – Piróg J: Antybiotykooporność. Nie ma skutku bez przyczyny. Sympozjum z okazji Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach. Toruń, 23.11.2011 r.

2010

 • Białucha A, Budzyńska A, Ciok-Pater E, Gospodarek E: Lekooporność szczepów Escherichia coli wyosobnionych z krwi. XIV Sympozjum Naukowe Postępy w Medycynie Zakażeń, Warszawa, 3-4.XII.2010 (plakat).

 • Bogiel T, Deptuła A, Gospodarek E: Występowanie genu kodującego egzoenzym S u wielolekowrażliwych (MDS) i wielolekoopornych (MDR) szczepów Pseudomonas aeruginosa. XIV Sympozjum Naukowe Postępy w Medycynie Zakażeń, Warszawa, 3-4.XII.2010 (plakat).

 • Jachna-Sawicka K, Gospodarek E: Ocena wrażliwości na tigecyklinę i doripenem wielolekoopornych szczepów Acinetobacter baumannii. XIV Sympozjum Naukowe Postępy w Medycynie Zakażeń, Warszawa, 3-4.XII.2010 (plakat).

 • Jachna-Sawicka K, Gospodarek E: Występowanie pałeczek Acinetobacter spp. u dzieci hospitalizowanych. XIV Sympozjum Naukowe Postępy w Medycynie Zakażeń, Warszawa, 3-4.XII.2010 (plakat).

 • Kaczmarek A, Budzyńska A, Gospodarek E: Występowanie genów kodujących wybrane czynniki wirulencji wśród szczepów Echerichia coli z antygenem K1 oraz wśród szczepów nie wytwarzających antygenu K1. XIV Sympozjum Naukowe Postępy w Medycynie Zakażeń, Warszawa, 3-4.XII.2010 (plakat).

 • Kożuszko S, Biełucha A, Bogiel T, Gospodarek E: Oporność na wysokie stężenia aminoglikozydów wśród szczepów Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium. XIV Sympozjum Naukowe Postępy w Medycynie Zakażeń, Warszawa, 3-4.XII.2010 (plakat).

 • Prażyńska M, Gospodarek E, Ciok-Pater E: Wpływ flukonazolu na tworzenie biofilmu przez Candida albicans. XIV Sympozjum Naukowe Postępy w Medycynie Zakażeń, Warszawa, 3-4.XII.2010 (plakat).

 • Zalas-Więcek P, Gospodarek E: Występowanie oraz lekowrażliwość szczepów Morganella morganii izolowanych z materiału klinicznego. XIV Sympozjum Naukowe Postępy w Medycynie Zakażeń, Warszawa, 3-4.XII.2010 (plakat).

 • Mikucka A, Szejbach A, Gospodarek E: Wykorzystanie metod genotypowych do wykrywania karbapenemaz u szczepów Acinetobacter baumannii opornych na karbapenemy. XIV Sympozjum Naukowe Postępy w Medycynie Zakażeń, Warszawa, 3-4.XII.2010 (plakat).

 • Mikucka A, Burzych I, Gospodarek E: Ocena wartości MIC daptomycyny dla metycylinowrażliwych i metycylinoopornych szczepów Staphylococcus aureus. XIV Sympozjum Naukowe Postępy w Medycynie Zakażeń, Warszawa, 3-4.XII.2010 (plakat).

 • Mikucka A, Robak K, Gniazdowska M, Gospodarek E: Lekowrażliwość i podobieństwo genetyczne szczepów Streptococcus pyogenes. XIV Sympozjum Naukowe Postępy w Medycynie Zakażeń, Warszawa, 3-4.XII.2010 (plakat).

 • Mikucka A: Porównanie wartości MIC wybranych antybiotyków dla szczepów Corynebacterium urealyticum izolowanych z materiału klinicznego. XIV Sympozjum Naukowe Postępy w Medycynie Zakażeń, Warszawa, 3-4.XII.2010 (plakat).

2009

 • Gospodarek E, Podsiadło B: Wiosenna Szkoła Mikrobiologii Klinicznej. Konferencja. Stare Jabłonki, 23-26.04.2009 r. Sesja IV. Diagnostyka grzybic. Klasyfikacja i budowa grzybów. Patomechanizm i czynniki ryzyka zakażeń grzybiczych. Leki przeciwgrzybicze. Ocena lekowrażliwości grzybów. Trudności w interpretacji wyników [wykład]
 • Mieszkowski J, Gierlotka K, Gospodarek E: Proteolityczne i hemolityczne właściwości Enterococcus spp. V Międzynarodowa Konferencja Studenckich Towarzystw Naukowych Bydgoszcz 03-04.IV.2009 r.
 • Gniazdowska M: Ocena wytwarzania biofilmu na cewnikach urologicznych przez drobnoustroje z grupy coryneform. V Międzynarodowa Konferencja Studenckich Towarzystw Naukowych 3-4 kwiecień 2009 r.
 • Gospodarek E: II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kazimierz Dolny 28-30.V.2009 r. „Aktualne problemy mikrobiologiczne w praktyce klinicznej czynniki ryzyka zakażeń i strategie bakterii w chirurgii i ortopedii. Sesja V. Strategie bakterii w chirurgii naczyń [wykład]
 • Dąbrowiecki S, Reśliński A, Szmytkowski J, Mikucka A, Gospodarek E: Biofilm in surgical practice. The Third Joint Polish – American Meeting „Advances in anesthesiology and surgery” Bydgoszcz, 03-05.IX.2009 r.
 • Mikucka A, Szopiński J, Szostak M, Gospodarek E: Analiza mikrobiologiczna zakażeń powłoki jamy brzusznej. X Spotkanie Polskiego Klubu Przepuklinowego. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Bydgoszcz 06-08.IX.2009 r.
 • Reśliński A, Mikucka A, Dąbrowiecki S, Gospodarek E: Wykrywanie biofilmu in vivo na powierzchni materiałów wszczepionych. X Spotkanie Polskiego Klubu Przepuklinowego. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Bydgoszcz 06-08.IX.2009 r.
 • Reśliński A, Mikucka A, Szmytkowski J, Dąbrowiecki S, Gospodarek E: In vitro biofilm on the surface of surgical mesh implants. 4th Joint Hernia Meeting Joint Meeting of the AHS and EHS, Berlin 09-12.IX.2009 r.
 • Szczepańska B, Mikucka A, Andrzejewska M, Śpica D, Gospodarek E, Klawe JJ: Ocena lekowrażliwości i pokrewieństwa szczepów Campylobacter jejuni i Campylobacter coli izolowanych z materiału klinicznego i źródeł środowiskowych. IX Konferencja Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Wrocław, 18-20.IX.2009 r.
 • Jachna-Sawicka K, Gospodarek E: Antagonistic properties of wild Serratia liquefaciens strain against bacteria isolated from clinical materials. 3rd Ukrainian–Polish Weigl Conference Microbiology on service for human. Ukraine, Odessa, 14-17.IX.2009 r.
 • Michalska A, Gospodarek E: Comparison of the cell surface hydrophobicity, adhesive properties to polystyrene and synthesis of extracellular slime among multidrug sensitive (MDS) and multidrug resistance (MDR) strains of Enterobacter spp. 3rd Ukrainian – Polish Weigl Conference Microbiology on service for human. Ukraine, Odessa, 14-17.IX.2009 r.
 • Gospodarek E, Jachna–Sawicka K, Janiak A, Niewińska A, Grzanka A: Influence of Acinetobacter baumannii bacteriocins to Moraxella catarrhalis. XLIII Symposium of the Polish Society for Histochemistry and Cytochemistry Bydgoszcz, 21-23.IX.2009 r.
 • Reśliński A, Mikucka A, Dąbrowiecki S, Gospodarek E: Biofilm in vivo na powierzchni materiałów stosowanych w chirurgii. 64 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wrocław, 16-19.IX.2009 r.
 • Gospodarek E: Komunikowanie się drobnoustrojów jako podstawa patogenezy zakażeń. III Ogólnopolska Konferencja Biologia Molekularna. „Biotechnologia – od badań podstawowych do wdrożeń” Gdańsk, 22-24 X.2009 r. [referat – wystąpienie ustne]
 • Gniazdowska M: Ocena Wytwarzania biofilmu na cewnikach urologicznych przez drobnoustroje z grupy coryneform. Konferencja Mikrobiologia w Medycynie, Przemyśle i Ochronie Środowiska. Łódź, 24-25.X.2009 r. [plakat]
 • Kwiecińska – Piróg J, Gospodarek E: Oporność typu ESBL a tworzenie biofilmu przez pałeczki Proteus spp. Konferencja Mikrobiologia w Medycynie, Przemyśle i Ochronie Środowiska. Łódź, 24-25.X.2009 r. [plakat]
 • Prażyńska M, Mikucka A, Żmudziński M, Gospodarek E, Muszytowski M: Ocena kolonizacji cewników naczyniowych do hemodializy. Konferencja Mikrobiologia w Medycynie, Przemyśle i Ochronie Środowiska. Łódź, 24-25.X.2009 r. [plakat]
 • Bogiel T, Deptuła A, Gospodarek E: Aktywność doripenemu wobec pałeczek Pseudomonas spp. i Acinetobacter spp. XIII Sympozjum Naukowe Postępy w Medycynie Zakażeń, Warszawa, 8-9.XII.2009 [plakat]
 • Mikucka A, Nakonowska B, Gierlotka K, Gospodarek E: Przypadki izolacji Pasteurella multocida z próbek od ludzi. XIII Sympozjum „Postępy w medycynie zakażeń” Warszawa 08-09.XII.2009 [plakat]
 • Hankiewicz-Ziółkowska K, Mikucka A, Gospodarek E: Podobieństwo gentetyczne szczepów Stenotrophomonas maltophilia izolowanych z próbek klinicznych w latach 2005-2007. XIII Sympozjum „Postępy w medycynie zakażeń” Warszawa 08-09.XII.2009[plakat]
 • Sękowska A, Bazylczyk Sz, Gospodarek E, Wróblewska J: Klebsiella pneumoniae u dzieci – kolonizacja czy zakażenie? XIII Sympozjum „Postępy w medycynie zakażeń” Warszawa 08-09.XII.2009 [plakat]
 • Bogiel T, Deptuła A, Gospodarek E: Aktywność in vitro doripenemu wobec pałeczek Pseudomonas spp. i Acinetobacter spp. XIII Sympozjum „Postępy w medycynie zakażeń” Warszawa 08-09.XII.2009 [plakat]
 • Maciejewski J, Gospodarek E: Biofilm jako przyczyna oporności na antybiotyki pałeczek Enterobacter cloacae. XIII Sympozjum „Postępy w medycynie zakażeń” Warszawa 08-09.XII.2009 [plakat]
 • Białucha A, Kożuszko S, Gospodarek E: Szczepy Salmonella spp. oporne na leki przeciwdrobnoustrojowe. XIII Sympozjum „Postępy w medycynie zakażeń” Warszawa 08-09.XII.2009 [plakat]
 • Ciok-Pater E, Ostafin A, Gospodarek E, Prażyńska M: Ocena wrażliwości szczepów Candida spp. izolowanych z krwi i z moczu na wybrane azole i echinokandyny. XIII Sympozjum Naukowe Postępy w Medycynie Zakażeń, Warszawa, 8-9.XII.2009 [plakat]
 • Kaczmarek A, Budzyńska A, Gospodarek E: Występowanie pałeczek Escherichia coli z antygenem powierzchniowym K1 u kobiet ciężarnych i noworodków. XIII Sympozjum Naukowe Postępy w Medycynie Zakażeń, Warszawa, 8-9.XII.2009 [plakat]
 • Budzyńska A, Kaczmarek A, Gospodarek E: Zastosowanie multipleks PCR do identyfikacji szczepów MRSA i MRCNS w podłożu stosowanym w automatycznym systemie do posiewu krwi. XIII Sympozjum Naukowe Postępy w Medycynie Zakażeń, Warszawa, 8-9.XII.2009 [plakat]

2008

 • Gospodarek E: Ingerencja człowieka w komunikowaniu się drobnoustrojów [wykład]. XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Szczecin, 04-07.IX.2008 r.

 • Kożuszko S, Bogiel T, Gospodarek E: Wzrost częstości izolacji Enterococcusspp. opornych na wankomycynę [plakat]. XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Szczecin, 04-07.IX.2008 r. Materiały zjazdowe, s. 27

 • Deptuła A, Bogiel T, Mikucka A, Gospodarek E: Epidemiologia zakażeń powodowanych przez pałeczki Pseudomonas aeruginosaw szpitalach województwa kujawsko-pomorskiego [plakat]. XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Szczecin, 04-07.IX.2008 r. Materiały zjazdowe, s. 28

 • Hankiewicz K, Mikucka A, Gospodarek E: Lekowrażliwość szczepów Stenotrophomonas maltophiliaizolowanych w latach 2005-2007 [plakat]. XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Szczecin, 04-07.IX.2008 r. Materiały zjazdowe, s. 30

 • Kożuszko S, Białucha A, Bredow M, Gospodarek E, Bugalski RM: Rola posiewu moczu w diagnozowaniu zakażeń układu moczowego u chorych pozaszpitalnych [wystąpienie ustne]. XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Szczecin, 04-07.IX.2008 r. Materiały zjazdowe, s. 90

 • Bogiel T, Mikucka A, Deptuła A, Gospodarek E: Ocena cech fenotypowych i pokrewieństwa meticylinoopornych szczepów Staphylococcus epidermidis[plakat]. XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Szczecin, 04-07.IX.2008 r. Materiały zjazdowe, s. 94

 • Budzyńska A, Kaczmarek A, Mikołajczyk D, Deptuła A, Gospodarek E: Zastosowanie techniki multipleks PCR do identyfikacji meticylinoopornych szczepów S. aureusi gronkowców koagulazoujemnych [plakat]. XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Szczecin, 04-07.IX.2008 r. Materiały zjazdowe, s. 96

 • Deptuła A, Bogiel T, Budzyńska A, Gospodarek E, Gniadkowski M, Hryniewicz W: Zestaw multiplex PCR- ELISA “Hyplex MBL ID” do wykrywania szczepów wytwarzających metalo-beta-laktamazy w materiale klinicznym – wstępna ocena przydatności [plakat]. XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Szczecin, 04-07.IX.2008 r. Materiały zjazdowe, s. 98

 • Bogiel T, Deptuła T, Gospodarek E: Porównanie metod wykrywania metalo-beta-laktamaz u pałeczek Pseudomonas aeruginosa[plakat]. XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Szczecin, 04-07.IX.2008 r. Materiały zjazdowe, s. 98

 • Mikucka A, Ilecka A, Gospodarek E: Ocena wartości MIC tygecykliny dla oportunistycznych gatunków Corynebacteriumspp. [plakat]. XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Szczecin, 04-07.IX.2008 r. Materiały zjazdowe, s. 160

 • Mikucka A, Franczak J, Pappelbaum K, Gospodarek E: Lekowrażliwość i ocena pokrewieństwa szczepów Listeria monocytogenes[plakat]. XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Szczecin, 04-07.IX.2008 r. Materiały zjazdowe, s. 166

 • Szczepańska B, Mikucka A, Śpica D, Andrzejewska M, Gospodarek E, Klawe J: Lekowrażliwość i ocena pokrewieństwa szczepów Campylobacterspp. izolowanych z różnych źródeł [plakat]. XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Szczecin, 04-07.IX.2008 r. Materiały zjazdowe, s. 180

 • Szabelska M, Gospodarek E, Ciok-Pater E: Zróżnicowanie gatunkowe i lekowrażliwość grzybów izolowanych z krwi pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy w latach 2005-2007 [plakat]. XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Szczecin, 04-07.IX.2008 r. Materiały zjazdowe, s. 200

 • Ciok-Pater E, Gospodarek E, Modzelewska-Banachiewicz B, Ucherek M, Szabelska M: Wrażliwość grzybów rodzaju Candidana wybrane triazole [plakat]. XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Szczecin, 04-07.IX.2008 r. Materiały zjazdowe, s. 202

 • Jachna-Sawicka K, Gospodarek E: Wpływ warunków hodowli na wzrost i wytwarzanie bakteriocyn przez pałeczki Acinetobacter baumannii[plakat]. XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Szczecin, 04-07.IX.2008 r. Materiały zjazdowe, s. 215

 • Jachna-Sawicka K, Gospodarek E: Właściwości heteroantagonistyczne pałeczek rodzaju Acinetobacter [plakat]. XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Szczecin, 04-07.IX.2008 r. Materiały zjazdowe, s. 215

 • Jachna-Sawicka K, Gospodarek E: Ocena właściwości izoantagonistycznych pałeczek Acinetobacterspp. [plakat]. XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Szczecin, 04-07.IX.2008 r. Materiały zjazdowe, s. 216

 • Mikucka A, Ilecka A, Gospodarek E: Wrażliwość metycylinowrażliwych i metycylinoopornych szczepów Staphylococcus aureusna tetracykliny i tygecyklinę [plakat]. XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Szczecin, 04-07.IX.2008 r. Materiały zjazdowe, s. 235

 • Wróblewska J, Gospodarek E, Sękowska A, Jachna-Sawicka K, Grzanka A, Niewińska A: Zdolność wytwarzania L-form przez gronkowce koagulazo-ujemne pod wpływem wankomycyny [plakat]. XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Szczecin, 04-07.IX.2008 r. Materiały zjazdowe, s. 238

 • Michalska A, Gospodarek E: Wrażliwość na antybiotyki i występowanie beta-laktamaz typu ESBL u pałeczek Enterobacterspp. [plakat]. XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Szczecin, 04-07.IX.2008 r. Materiały zjazdowe, s. 246

 • Michalska A, Mikołajczyk D, Gospodarek E: Ocena pokrewieństwa genetycznego wielolekoopornych szczepów Enterobacter spp. [plakat]. XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Szczecin, 04-07.IX.2008 r. Materiały zjazdowe, s. 246

 • Deptuła A, Gospodarek E: Wielolekowrażliwe i wielolekooporne szczepy Pseudomonas aeruginosa– porównanie wybranych czynników wirulencji [plakat]. XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Szczecin, 04-07.IX.2008 r. Materiały zjazdowe, s. 248

 • Zmudziński M, Gospodarek E, Zmudzińska E, Muszytowski M, Maciejewski J, Wolski B: Wrażliwość pałeczek Acinetobacterspp. na kolistynę [plakat]. XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Szczecin, 04-07.IX.2008 r. Materiały zjazdowe, s. 251

 • Michalska A, Gospodarek E: Właściwości hydrofobowe, adhezyjne i wytwarzanie śluzu przez pałeczki Enterobacterspp. [plakat]. XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Szczecin, 04-07.IX.2008 r. Materiały zjazdowe, s. 267

 • Zalas P, Gospodarek E, Mikołajczyk D, Piecyk K: Wpływ warunków hodowli na adhezję pałeczek Escherichia colido polistyrenu oraz ocena pokrewieństwa szczepów adherujących [plakat]. XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Szczecin, 04-07.IX.2008 r. Materiały zjazdowe, s. 268

 • Zalas P, Gospodarek E, Piecyk K: Wpływ subinhibicyjnych stężeń cefotaksymu, imipenemu i ciprofloksacyny na adhezję pałeczek Escherichia coli do polistyrenu [plakat]. XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Szczecin, 04-07.IX.2008 r. Materiały zjazdowe, s. 269 Zalas P, Gospodarek E, Piecyk K: Adhezja pałeczek Escherichia colido cewników urologicznych [plakat]. XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Szczecin, 04-07.IX.2008 r. Materiały zjazdowe, s. 272

 • Ciok–Pater E, Gospodarek E, Szabelska M: Ocena zdolności wytwarzania biofilmu przez grzyby rodzaju Candida[plakat]. XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Szczecin, 04-07.IX.2008 r. Materiały zjazdowe, s. 274

 • Gospodarek E: Norowirusy – nowe zagrożenie. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych Bydgoszcz, 18-20 września 2008 r.

 • Michalska A, Gospodarek E: Ocena wrażliwości na antybiotyki oraz występowanie w materiale klinicznym wielolekowrażliwych i wielolekoopornych pałeczek Enterobacter spp. XII Sympozjum Naukowe. Warszawa, 18-19.XI.2008 r. Materiały Zjazdowe, s. 33
 • Zmudziński M, Gospodarek E, Zmudzińska E, Wolski B, Maciejewski J, Muszytowski M: Ocena zdolności wytwarzania beta-laktamaz o rozszerzonym zakresie substratowym u pałeczek Acinetobacterspp. XII Sympozjum Naukowe. Warszawa, 18-19.XI.2008 r. Materiały Zjazdowe, s. 41-2

 • Zmudziński M, Mikucka A, Gospodarek E, Zmudzińska E, Maciejewski J, Muszytowski M: Oporność pałeczek Acinetobacterspp. na karbapenemy. XII Sympozjum Naukowe. Warszawa, 18-19.XI.2008 r. Materiały Zjazdowe, s. 43

 • Gierlotka K, Gospodarek E: Wpływ tigecykliny na eradykację biofilmu szczepów E. faecalis i E. faeciumna powierzchni polichlorku winylu. XII Sympozjum Naukowe. Warszawa, 18-19.XI.2008 r. Materiały Zjazdowe, s. 62

 • Ciok–Pater E, Gospodarek E, Prażyńska M: Pochodzenie szczepów Candidaspp., a ich zdolność wytwarzania biofilmu na powierzchni biomateriałów. XII Sympozjum Naukowe. Warszawa, 18-19.XI.2008 r. Materiały Zjazdowe, s. 63-4

 • Zalas-Więcek P, Gospodarek E: Wytwarzanie śluzu pozakomórkowego a adhezja pałeczek Escherichia colido polistyrenu. XII Sympozjum Naukowe. Warszawa, 18-19.XI.2008 r. Materiały Zjazdowe, s. 70

 • Michalska A, Gospodarek E: Porównanie właściwości hydrofobowych adhezji do polistyrenu pałeczek Enterobacterspp. XII Sympozjum Naukowe. Warszawa, 18-19.XI.2008 r. Materiały Zjazdowe, s. 71

 • Reśliński A, Mikucka A, Dąbrowiecki S, Gospodarek E: Biofilm na powierzchni materiałów wszczepionych. IX Spotkanie Polskiego Klubu Przepuklinowego [wystąpienie ustne] Lublin 13-15.XI.2008 r.

 • Wolski B, Szymański W, Zmudziński M, Gospodarek E, Maciejewski J, Kaczmarek A, Mikołajczyk D, Studzińska A, Socha M, W: Serotype I, II, III, distribution and antymicrobial susceptibility of Streptococcus agalactiaeamong pregnant women during labor. Higieniczno – Środowiskowe uwarunkowania zdrowia. Lublin 2008 r.

 • Zmudziński M, Gospodarek E, Zmudzińska E, Maciejewski J, Mikucka A, Małecka B, Wolski B, Muszytowski M: Susceptibility of Acinetobacterspp. to selected antibiotics: ampicylin/sulbactam, cefoperazone/sulbactam, doxycycline, minocycline, tigecycline and colistin. Higieniczno – Środowiskowe uwarunkowania zdrowia. Lublin 2008 r.

 • Wolski B, Szymański W, Zmudziński M, Gospodarek E, Maciejewski J, Kaczmarek A, Mikołajczyk D, Studzińska A, Socha M, W: Comparison between value of PCR assai and classical culture technique in the group B Streptococcusscreening in pregnant women. Higieniczno – Środowiskowe uwarunkowania zdrowia. Lublin 2008 r.

 • Wolski B, Szymański W, Zmudziński M, Gospodarek E, Maciejewski J, Kaczmarek A, Mikołajczyk D, Studzińska A, Socha M, W: Molecular relationship between gbs isolates aquired from mothers and their neonates. Higieniczno – Środowiskowe uwarunkowania zdrowia. Lublin 2008 r.

2007

 • Wolski B, Zmudziński M, Szymański W, Gospodarek E: Lekooporność szczepów Streptococcus agalactiae uzyskanych od kobiet ciężarnych i ich noworodków. XI Sympozjum Naukowe. Postępy w medycynie zakażeń. Warszawa 30.11-01.12.2007 r.

 • Kożuszko S, Białucha A, Gospodarek E: Lekowrażliwość Streptococcus pneumoniae opornych na penicylinę. XI Sympozjum Naukowe. Postępy w medycynie zakażeń. Warszawa 30.11-01.12.2007 r.

 • Sękowska A, Deptuła A, Hryniewicz W, Gniadkowski M, Gospodarek E: Izolacja szczepów Klebsiella pneumoniae wytwarzających -laktamazy od pacjentów Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego im dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. XI Sympozjum Naukowe. Postępy w medycynie zakażeń. Warszawa 30.11-01.12.2007 r.

 • Deptuła A, Bogiel T, Gospodarek E: Wpływ połączenia z sulbactamem na wrażliwość na cefoperazon szczepów Pseudomonas aeruginosa. XI Sympozjum Naukowe. Postępy w medycynie zakażeń. Warszawa 30.11-01.12.2007 r.

 • Zmudziński M, Gospodarek E, Zmudzińska E, Wolski B, Muszytowski M, Maciejewski J: Oporność pałeczek Acinetobacter spp. na tetracykliny i tigecyklinę. XI Sympozjum Naukowe. Postępy w medycynie zakażeń. Warszawa 30.11-01.12.2007 r.

 • Zmudziński M, Gospodarek E, Zmudzińska E, Wolski B, Maciejewski J, Muszytowski M: Oporność pałeczek Acinetobacter spp. na połączenia z sulbaktamem. XI Sympozjum Naukowe. Postępy w medycynie zakażeń. Warszawa 30.11-01.12.2007 r.

 • Mikucka A, Wiśniewska K, Gospodarek E: Ocena wartości MIC wankomycyny, teikoplaniny i linezolidu dla wielolekoopornych szczepów Corynebacterium spp. XI Sympozjum Naukowe. Postępy w medycynie zakażeń. Warszawa 30.11-01.12.2007 r.

 • Wolski B, Zmudziński M, Szymański W, Gospodarek E: Epidemiologia występowania nosicielstwa Streptococcus agalactiae u kobiet ciężarnych i ich noworodków. XI Sympozjum Naukowe. Postępy w medycynie zakażeń. Warszawa 30.11-01.12.2007 r.

 • Mikucka A, Zasada A.A, Gospodarek E: Przypadki izolacji Corynebacterium diphtheriae z różnych próbek klinicznych. XI Sympozjum Naukowe. Postępy w medycynie zakażeń. Warszawa 30.11-01.12.2007 r.

 • Deptuła A, Kruszyńska E, Mikucka A, Gospodarek E, Olszewski K, Kruczyński J: Clostridium difficile jako czynnik etiologiczny zakażenia rany pourazowej – opis przypadku. XI Sympozjum Naukowe. Postępy w medycynie zakażeń. Warszawa 30.11-01.12.2007 r.

 • Sękowska A, Mikołajczyk D, Gospodarek E: Ocena pokrewieństwa szczepów Klebsiella pneumoniae izolowanych od pacjentów Kliniki Chirurgii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy. XI Sympozjum Naukowe. Postępy w medycynie zakażeń. Warszawa 30.11-01.12.2007 r.

 • Białucha A, Wróblewska J, Kożuszko S, Gospodarek E, Bugalski RM: Wpływ teikoplaniny na zdolność wytwarzania stafylokokcyny T przez Staphylococcus cohnii T (StT). XI Sympozjum Naukowe. Postępy w medycynie zakażeń. Warszawa 30.11-01.12.2007 r.

2006

 • Mikucka A, Ulatowska B, Kruszyńska E, Gospodarek E, Pappelbaum K, Dybowska D, OlczakA, Gierlotka K, Szopiński J, Pierciński S, Dąbrowiecki S: Przypadek bakteriemii i neuroinfekcji z udziałem Listeria monocytogenes. Zoonozy – aktualne zagrożenia. 24-25.III.2006

 • Zmudziński M, Muszytowski M, Drozdowska M, Gospodarek E, Mikucka A, Moczyński P. Etiologia i częstość zakażeń odcewnikowych u chorych hemodializowanych. XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Toruń, 1-3 VI 2006. [B. m., 2006] s. 137.

 • Mikucka A, Ulatowska B, Kruszyńska E, Gospodarek E, Pappelbaum K, Dybowska D, Olczak A, Gierlotka K, Szopiński J, Pierściński S, Dąbrowiecki S: Przypadek bakteriemii i neuroinfekcji z udziałem Listeria monocytogenes. Sympozjum naukowe „Zoonozy” 24-25.III.2006.

 • Ciok-Pater E, Gospodarek E, Ulatowska B: Zróżnicowanie gatunkowe grzybów Candidaspp. w materiałach pobranych od pacjentów leczonych w wybranych klinikach Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy w latach 2003-2005. XII Międzynarodowe Sympozjum Naukowo – Szkoleniowe Sekcji Mikrobiologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Mikologia 2006, Białowieża, 20-24.IX.2006 r.

 • Budzyńska A, Kaczmarek A, Mikołajczyk D, Gospodarek E: Porównanie skuteczności wykrywania metycylinoopornych szczepów Staphylococcus aureus i Staphylococcus epidermidismetodą krążkowo – dyfuzyjną i techniką PCR. X Jubileuszowe Sympozjum Naukowe Postępy w Medycynie Zakażeń 01-02.XII.2006.

 • Wróblewska J, Gospodarek E, Mikołajczyk D, Sękowska A, Wróblewski M: Najmniejsze stężenie teikoplaniny powodujące wytworzenie L-form przez szczepy Staphylococcus haemolyticus. X Jubileuszowe Sympozjum Naukowe Postępy w Medycynie Zakażeń 101-02.XII.2006.

 • Mikołajczyk D, Budzyńska A, Kaczmarek E, Gospodarek E: Analiza częstości występowania paciorkowców beta-hemolizujących izolowanych z materiałów klinicznych w latach 2003-2005. X Jubileuszowe Sympozjum Naukowe Postępy w Medycynie Zakażeń 01-02.XII.2006.

 • Sękowska A, Gospodarek E, Wróblewska J: Wpływ subMIC wybranych antybiotyków na właściwości hydrofobowe i adhezyjne pałeczek Klebsiela pneumoniaeizolowanych z moczu. X Jubileuszowe Sympozjum Naukowe Postępy w Medycynie Zakażeń 01-02.XII.2006.

 • Nowak-Zaleska A, Mikucka A, Kotłowski R, Gospodarek E: Genotypowanie szczepów Acinetobacter baumannii w oparciu o polimorfizm prostych powtórzeń typu DR. X Jubileuszowe Sympozjum Naukowe Postępy w Medycynie Zakażeń 01-02.XII.2006.

2005

 • Gierlotka K, Gospodarek E, Deptuła A. Ocena występowania i lekowrażliwości pałeczek Gram-ujemnych opornych na imipenem izolowanych w latach 1999-2004. IX Sympozjum Naukowe. Postępy w medycynie zakażeń. 9-10.12.2005 r. Warszawa [plakat]

 • Kaczmarek A, Budzyńska A, Gospodarek E. Występowanie szczepów Staphylococcus aureusz fenotypem oporności MLSB w materiałach klinicznych analizowanych w latach 2002-2004. IX Sympozjum Naukowe. Postępy w medycynie zakażeń. 9-10.12.2005 r. Warszawa [plakat]

 • Mikucka A, Deptuła A, Ulatowska B, Gospodarek E. Patogeny alarmowe w materiale klinicznym pacjentów chirurgicznych i OIT. IX Sympozjum Naukowe. Postępy w medycynie zakażeń. 9-10.12.2005 r. Warszawa [plakat]

 • Ulatowska B, Deptuła A, Gospodarek E. Etiologia i koszty leczenia zakażeń u pacjentów Kliniki Chirurgii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy w latach 2004-2005. IX Sympozjum Naukowe. Postępy w medycynie zakażeń. 9-10.12.2005 r. Warszawa [plakat]

 • Sękowska A, Gospodarek E, Wróblewska J. Substancje zewnatrzkomórkowe wytwarzane przez pałeczki Klebsiellaspp. IX Sympozjum Naukowe. Postępy w medycynie zakażeń. 9-10.12.2005 r. Warszawa [plakat]

 • Waszak B. Praktyczne problemy dezynfekcji i sterylizacji. II Konferencja Naukowo – Szkoleniowa. Rola Pielęgniarki Naczelnej i Oddziałowej w Profilaktyce Zakażeń Szpitalnych. 18 – 19.03.2005 r. Warszawa [prowadzenie sesji]

 • Waszak B. Procesy dekontaminacji, ich skuteczność mikrobójcza i regulacje merytoryczno – prawne w tym zakresie. II Konferencja Naukowo – Szkoleniowa. 18 – 19.03.2005 r, Warszawa [referat]

 • Waszak B. Sterylizacja w procesie walidowanym. Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych. – 1.04.2005r. Warszawa, prowadzenie sesji

 • Waszak B: „Kontaminacja środowiska i wyposażenia medycznego drobnoustrojami chorobotwórczymi, jej wielkość i charakter”. Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Kierowników Szpitalnej Sterylizacji i Dezynfekcji. 17.10. 2005 r. Warszawa [referat]

2004

 • Budzyńska A, Gierlotka K, Kaczmarek A, Mikołajczyk D, Kruszyńska E, Mikucka A, Bugalski MR, Gospodarek E: Oddziaływanie antagonistyczne szczepów Staphylococcus cohnii wobec bakterii rodzaju Staphylococcus, Enterococcus i Corynebacterium[plakat]. XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Bydgoszcz, 23–25.IX.2004. Post Mikrobiol 2004; 43 (supl. 1): 202

 • Cierpicka A, Kiziewicz A, Gierlotka K, Michalska A, Mikucka A, Gospodarek E: Ocena pokrewieństwa szczepów Staphylococcus aureusizolowanych z materiałów badanych w kierunku nosicielstwa [plakat]. XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Bydgoszcz, 23–25.IX.2004. Post Mikrobiol 2004; 43 (supl. 1): 363

 • Deptuła A, Mikucka A, Gospodarek E: Właściwości biologiczne szczepów Pseudomonas aeruginosaizolowanych z materiałów klinicznych [plakat]. XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Bydgoszcz, 23–25.IX.2004. Post Mikrobiol 2004; 43 (supl. 1): 163

 • Deptuła A, Mikucka A, Gospodarek E: Wpływ warunków hodowli na właściwości hydrofobowe wielolekoopornych szczepów Pseudomonas aeruginosa[plakat]. XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Bydgoszcz, 23–25.IX.2004. Post Mikrobiol 2004; 43 (supl. 1): 164

 • Gawrońska M, Kałużny J, Mikucka A, Gospodarek E: Badania mikrobiologiczne wymazów z worka spojówkowego pacjentów hospitalizowanych z powodu zaćmy [plakat]. XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Bydgoszcz, 23–25.IX.2004. Post Mikrobiol 2004; 43 (supl. 1): 403

 • Gierlotka K, Michalska A, Gospodarek E, Kruszyńska E, Ulatowska B, Mikucka A, Kania I: Oporność na imipenem u pałeczek Gram–ujemnych izolowanych z materiałów klinicznych w SPSK AM w Bydgoszczy w latach 1999–2003 [plakat]. XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Bydgoszcz, 23–25.IX.2004. Post Mikrobiol 2004; 43 (supl. 1): 354

 • Gospodarek E, Mikucka A, Ulatowska B: Czynniki etiologiczne zakażeń odcewnikowych [wystąpienie ustne]. Konferencja naukowo–szkoleniowa: Dostęp do łożyska naczyniowego – dializy, leki, żywienie. Bydgoszcz, 05–06.XI.2004

 • Gospodarek E: Quorum sensing – chemiczne komunikowanie się drobnoustrojów [wykład plenarny]. XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Bydgoszcz, 23–25.IX.2004. Post Mikrob 2004; 43 (supl. 1): 12

 • Gospodarek E: Standardy pobierania materiałów do badań mikrobiologicznych. Interpretacja wyników. VII Konferencja Lekarzy Rodzinnych Pomorza i Kujaw. Bydgoszcz, 29–30.V.2004

 • Grzelak LP, Woźniak B, Kasprzak HA, Gospodarek E, Lis P, Bierwagen M: Wpływ nosicielstwa Staphylococcus aureusmeticylinoopornego na przebieg pooperacyjny chorych leczonych w Klinice Neurochirurgii i Neurotraumatologii Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Zjazd Sekcji Pielęgniarskiej Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Współczesna opieka pielęgniarska w neurochirurgii. Kraków, 21–23.X.2004. Neurol Neurochir Pol 2004; 5 (supl. 2): 90

 • Jachna–Sawicka K, Gospodarek E: Właściwości bakteriocynogenne pałeczek rodzaju Acinetobacter [plakat]. XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Bydgoszcz, 23–25.IX.2004. Post Mikrob 2004; 43 (supl. 1): 173

 • Kraśnicki K, Gospodarek E, Manysiak S: Adhezja pałeczek Acinetobacterspp. do polistyrenu [plakat]. XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Bydgoszcz, 23–25.IX.2004. Post Mikrob 2004; 43 (supl. 1): 169

 • Kraśnicki K, Gospodarek E: Adhezja pałeczek Acinetobacterspp. do para–ksylenu [plakat]. XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Bydgoszcz, 23–25.IX.2004. Post Mikrob 2004; 43 (supl. 1): 172

 • Kruszyńska E, Gospodarek E, Mikucka A, Ulatowska B: Rota– i adenowirusy jako czynniki etiologiczne biegunek u dzieci [plakat]. XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Bydgoszcz, 23–25.IX.2004. Post Mikrob 2004; 43 (supl. 1): 107

 • Michalska A, Zielonka J, Gospodarek E: Ocena właściwości bakteriocynogennych pałeczek rodzaju Enterobacter[plakat]. XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Bydgoszcz, 23–25.IX.2004. Post Mikrob 2004; 43 (supl. 1): 133

 • Mikołajczyk D, Budzyńska A, Kaczmarek A, Gospodarek E: Wrażliwość na mupirocynę, ciprofloksacynę i kotrimoksazol gronkowców izolowanych z materiałów klinicznych w latach 2001–2003 [plakat]. XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Bydgoszcz, 23–25.IX.2004. Post Mikrob 2004; 43 (supl. 1): 343

 • Mikucka A, Gospodarek E, Budzyńska A: Analiza posiewów krwi pacjentów Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii w 2003 roku [plakat]. XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych. Szczyrk, 12–14.V.2004. Zakażenia 2004; 4: 9

 • Mikucka A, Gospodarek E. Zasady pobierania materiału do badań mikrobiologicznych w zakażeniach odcewnikowych [wykład]. Konferencja naukowo–szkoleniowa: Dostęp do łożyska naczyniowego – dializy, leki, żywienie. Bydgoszcz, 05–06.XI.2004

 • Mikucka A, Gospodarek E: Coryneform w badaniach własnych – występowanie w materiałach klinicznych, lekowrażliwość i właściwości biologiczne [plakat]. XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Bydgoszcz, 23–25.IX.2004. Post Mikrob 2004; 43 (supl. 1): 339

 • Mikucka A, Ulatowska B. Gospodarek E. Przydatność metod jakościowych i ilościowych w ocenie zakażeń odcewnikowych [wykład]. Konferencja naukowo–szkoleniowa: Dostęp do łożyska naczyniowego – dializy, leki, żywienie. Bydgoszcz, 05–06.XI.2004

 • Reśliński A, Mikucka A, Gospodarek E: Wielolekooporne pałeczki Proteusspp. – występowanie w materiałach klinicznych [plakat]. XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Bydgoszcz, 23–25.IX.2004. Post Mikrob 2004; 43 (supl. 1): 355

 • Szymankiewicz M, Sękowska A, Wojda M, Wróblewska J: Ocena właściwości hydrofobowych pałeczek z rodzaju Klebsiella[plakat]. XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Bydgoszcz, 23–25.IX.2004. Post Mikrob 2004; 43 (supl. 1): 153

 • Szymankiewicz M, Sieradzka E, Kurnat K, Janicka G, Wróblewska J, Sękowska A: Częstość izolacji Candida albicans i Candida non–albicansz materiałów klinicznych pobieranych od chorych leczonych w Centrum Onkologii w Bydgoszczy w latach 1999–2003 [plakat]. XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Bydgoszcz, 23–25.IX.2004. Post Mikrob 2004; 43 (supl. 1): 306

 • Szymankiewicz M, Wróblewska J, Janicka G, Sękowska A: Właściwości proteolityczne Staphylococcus aureusizolowanych z różnych próbek materiałów klinicznych [plakat]. XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Bydgoszcz, 23–25.IX.2004. Post Mikrob 2004; 43 (supl. 1): 194

 • Ulatowska B, Budzyńska A, Mikucka A, Gospodarek E: Zakażenia odcewnikowe u dzieci Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii SPSK w Bydgoszczy na podstawie analizy posiewów krwi pobranych z żyły i Broviaca [wystąpienie ustne]. Konferencja naukowo–szkoleniowa: Dostęp do łożyska naczyniowego – dializy, leki, żywienie. Bydgoszcz 05–06.XI.2004

 • Ulatowska B, Mikucka A, Gospodarek E: Typowanie klinicznych szczepów Serratia marcescens[plakat]. XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Bydgoszcz, 23–25.IX.2004. Post Mikrob 2004; 43 (supl. 1): 366

 • Waszak B: Jakość w sterylizacji szpitalnej [wykład]. Konferencja Stowarzyszenia Kierowników Szpitalnej Sterylizacji i Dezynfekcji. Warszawa, 5.XI.2004

 • Waszak B: Przygotowanie i prowadzenie konferencji naukowej. X Walny Zjazd Stowarzyszenia Kierowników Szpitalnej Sterylizacji i Dezynfekcji. Pasym, 26–27.IV.2004

 • Waszak B: Skuteczność i strategia procesów biobójczych wykonywanych w szpitalu [wykład]. XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Bydgoszcz, 23–25.IX.2004. Post Mikrob 2004; 43 (supl. 1): 337

 • Wojak I, Gospodarek E: Drobnoustroje izolowane od gorączkujących dzieci z chorobą nowotworową w okresie neutropenii [wykład]. XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Bydgoszcz, 23–25.IX.2004. Post Mikrob 2004; 43 (supl. 1): 133

 • Zalas P, Mikucka A, Gospodarek E: Charakterystyka Corynebacterium amycolatum[plakat]. XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Bydgoszcz, 23–25.IX.2004. Post Mikrob 2004; 43 (supl. 1): 349

 • Zwierzchlewski T, Gospodarek E: Wpływ sub–MICs imipenemu i netilmicyny na adhezję pałeczek Acinetobacterspp. do polistyrenu [plakat]. XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Bydgoszcz, 23–25.IX.2004. Post Mikrob 2004; 43 (supl. 1): 170

 • Zwierzchlewski T, Gospodarek E: Wpływ sub–MICs imipenemu i netilmicyny na właściwości hydrofobowe pałeczek Acinetobacter spp. [plakat]. XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Bydgoszcz, 23–25.IX.2004. Post Mikrob 2004; 43 (supl. 1): 171

Prowadzenie sesji

 • Gospodarek Eugenia, Hryniewicz Waleria. Sesja plakatowa. VIII Konferencja: Postępy w medycynie zakażeń. Warszawa, 26–27.XI.2004

 • Pertkiewicz Marek, Gospodarek Eugenia, Korta Teresa. Sesja ustna. Sesja Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego. Dostęp naczyniowy w żywieniu pozajelitowym. Konferencja naukowo–szkoleniowa: Dostęp do łożyska naczyniowego – dializy, leki, żywienie. Bydgoszcz, 05–06.XI.2004

2003

 • Gospodarek E: Czynniki sprzyjające pooperacyjnym zakażeniom miejsca operowanego (wykład). Konferencja Naukowo-szkoleniowa „Leczenie ran przewlekłych i odleżyn”. Bydgoszcz. 24-25.09.2003
 • Gospodarek E: Drobnoustroje wywołujące zakażenia (wykład). Konferencja Naukowo-szkoleniowa „Leczenie ran przewlekłych i odleżyn”. Bydgoszcz. 24-25.09.2003
 • Gospodarek E: Zakażenia rany operacyjnej. Szkolenie dla lekarzy przygotowujących się do specjalizacji z chirurgii. Bydgoszcz. 09.05.2003
 • Gospodarek E: Zakażenia rany operacyjnej. Szkolenie dla lekarzy przygotowujących się do specjalizacji z chirurgii. Bydgoszcz. 13.11.2003
 • Kraśnicki K, Gospodarek E, Wolski Z: Adhezja pałeczek Acinetobacter spp. do cewników urologicznych (wystąpienie ustne). XXXIII Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Szczecin. 05-07.06.2003
 • Kruszyńska E, Gospodarek E, Ulatowska B, Swincow G, Kołtan S: Rotawirusy i adenowirusy jako czynniki etiologiczne biegunek u dzieci (plakat). XXVII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów. Bydgoszcz. 12-15.06.2003
 • Michalska A, Chrzanowska A, Doruchowska A, Gospodarek E, Placek W: Drobnoustroje izolowane z materiałów ropnych od pacjentów dermatologicznych. Konferencja Naukowo-szkoleniowa: Leczenie ran przewlekłych i odleżyn. Bydgoszcz. 24-25.09.2003
 • Michalska A, Ulatowska B, Szopiński J, Gospodarek E: Drobnoustroje Gram-ujemne izolowane z ran. Konferencja Naukowo-szkoleniowa: Leczenie ran przewlekłych i odleżyn. Bydgoszcz. 24-25.09.2003

2002

 • Janicka G, Wojda M: Wpływ subMIC amoksycyliny i amoksycyliny połączonej z kwasem klawulanowym na wytwarzanie śluzu przez szczepy Moraxella catarrhalis [plakat]. VI Sympozjum Naukowe „Postępy w medycynie zakażeń”. Warszawa, 11–12.XI.2002
 • Michalska A, Gospodarek E, Włodarczyk Z, Gierlotka K: Analiza mikrobiologiczna flory wyosobnionej od biorców nerek z oddziału Transplantologii i Chirurgii Ogólnej SPSK AM w Bydgoszczy. Nowiny Lekarskie. IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych; 25-27.09.2002 Suplement I (71)
 • Mikucka A, Gospodarek E: Coryneform bakterie – niedoceniony czynnik etiologiczny zakażeń szpitalnych. Nowiny Lekarskie. IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych; 25-27.09.2002 Suplement I (71)

2001

 • Gospodarek E, Kania I, Michalska A: Udział Enterobacter cloacae w zakażeniach ropnych [plakat]. Konferencja Naukowo–Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. „Zakażenia ogólnoustrojowe – współczesne zagrożenie”. Bydgoszcz, 20–22.IX.2001
 • Janicka G, Sękowska A, Szymankiewicz M: Właściwości hemaglutynacyjne koagulazoujemnych gronkowców (CNS) izolowanych z krwi chorych [plakat]. Konferencja Naukowo–Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. „Zakażenia ogólnoustrojowe – współczesne zagrożenie”. Bydgoszcz, 20–22.IX.2001
 • Janicka G, Wojda M, Szymankiewicz M: Distribution of lectin agglutination patterns among some of coagulase–negative staphylococci (CNS) isolated from urine [plakat]. 22nd International Congress of Chemotherapy. Amsterdam, 30.VI–3.VII.2001. Int J Antimicrob Agents 2001; 17 (supl. 1): 91
 • Jasińska L, Gospodarek E, Kruszyńska E, Witkiewicz W, Rumiński J: Analiza chromatograficzna ekstraktów propolisowych o znanej aktywności wobec wybranych szczepów Staphylococcus aureus [plakat]. VII Ogólnopolska Konferencja Chromatograficzna, Szczyrk, 5–8.VI.2001
 • Kania I, Michalska A, Kruszyńska E: Enterokoki w moczu pacjentów ambulatoryjnych i hospitalizowanych w latach 1996–2000 [wystąpienie ustne]. XXXI Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Bydgoszcz, 24–26.V.2001. Urol Pol 2001; 54 (supl. 2A): 108
 • Mikucka A. Gospodarek E. Corynebacterium urealyticum w materiałach klinicznych – antybiotykowrażliwość, właściwości enzymatyczne i adhezyjne [wystąpienie ustne]. XXXI Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Bydgoszcz, 24–26.V.2001. Urol Pol 2001; 54 (supl. 2A): 50
 • Osmańska M, Szymankiewicz M, Tujakowski J, Janicka G: Monitorowanie bakteriemii u pacjentów nowotworowych [plakat]. Konferencja Naukowa PTEiLCHZ. „Zakażenia ogólnoustrojowe–współczesne zagrożenie”. Bydgoszcz, 20–22.IX.2001
 • Szymankiewicz M, Janicka G: Immunity after hepatitis B vaccination in medical workers of regional center of oncology [plakat]. 22nd International Congress of Chemotherapy. Amsterdam, 30.VI–3.VII.2001. Int J Antimicrob Agents 2001; 17 (supl. 1): 121
 • Szymankiewicz M, Janicka G: In vitro fluconazole susceptibility of clinical isolates of Candida spp. in patients treated with cytostatics [plakat]. 22nd International Congress of Chemotherapy. Amsterdam, 30.VI–3.VII.2001. Int J Antimicrob Agents 2001; 17 (supl. 1): 129
 • Ulatowska B, Gospodarek E: Bakterie rodzaju Serratia – kolonizacja czy faktyczna przyczyna zakażeń układu moczowego [plakat]. XXXI Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Bydgoszcz, 24–26.V.2001

2000

 • Gospodarek E, Mikucka A, Ulatowska B, Zwierzchlewski T: Czy pałeczki Acinetobacter spp. wytwarzają β–laktamazy o rozszerzonym zakresie działania [plakat]. IV Sympozjum Naukowe „Postępy w medycynie zakażeń”. Warszawa, 08–09.XII.2000
 • Gospodarek E: Acinetobacter spp. – historia, czynniki wirulencji, zakażenia, oporność na antybiotyki, mechanizmy oporności [wykład]. Posiedzenie Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów i Polskiego Towarzystwa Immunologów Klinicznych Oddział w Szczecinie. Szczecin, 10.X.2000
 • Gospodarek E: Chorobotwórczość paciorkowców, gronkowców i meningokoków [wykład]. Kurs specjalizacyjny na Iº z higieny i epidemiologii, organizowany przez WSSE w porozumieniu z PZH. Bydgoszcz, XI.2000
 • Gospodarek E: Właściwości adhezyjne drobnoustrojów a zakażenia szpitalne [wykład]. VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych. Międzyzdroje, 01–03.IX.2000
 • Gospodarek E: Właściwości adhezyjne drobnoustrojów jako nowy czynnik wirulencji [wykład]. Posiedzenie Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych Oddział w Bydgoszczy. Bydgoszcz, 16.III.2000
 • Gospodarek E: Zakażenia szpitalne – spojrzenie mikrobiologa [wykład]. I Ogólnopolskie Sympozjum Medycyny Zapobiegawczej. Bydgoszcz, 07–08.VI.2000
 • Janicka G, Wojda M, Kruszyńska E, Jurczak A: Concanavalin A (Con A) binding by some species of coagulase–negative staphylococci (CNS) [plakat]. XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Białystok, 12–15.IX.2000. Med Sci Mon 2000; 6 (supl. 3): 29
 • Mikucka A, Gospodarek E: Corynebacterium urealyticum w zakażeniach szpitalnych [plakat]. I Ogólnopolskie Sympozjum Medycyny Zapobiegawczej. Bydgoszcz, 07–08.VI.2000
 • Mikucka A, Gospodarek E: Coryneform a zakażenia układu moczowego [plakat]. Postępy w Medycynie Zakażeń. IV Sympozjum. Warszawa, 8–9.XII.2000
 • Mikucka A, Gospodarek E: Wielooporność Corynebacterium spp. izolowanych z materiałów klinicznych. XV Jubileuszowy Zjazd „Zakażenia – etiopatogeneza, epidemiologia, klinika, profilaktyka, leczenie”. [prezentacja plakatu]. Bydgoszcz, 21–23.IX.2000, Prz Epid 2000; 54 (supl. 2): 103–4
 • Ulatowska B, Gospodarek E, Mikucka A: Wykrywanie β–laktamaz typu ESBL u pałeczek z rodzaju Serratia [plakat]. I Ogólnopolskie Sympozjum Medycyny Zapobiegawczej. Bydgoszcz, 07–08.VI.2000
 • Ulatowska B, Gospodarek E: Bakterie rodzaju Serratia jako czynnik etiologiczny zakażeń szpitalnych [plakat]. I Ogólnopolskie Sympozjum Medycyny Zapobiegawczej. Bydgoszcz, 07–08.VI.2000
 • Ulatowska B: Porównanie wrażliwości szczepów Serratia spp. ESbetaL(+) i ESbetaL(–) na antybiotyki spoza grupy beta–laktamów [plakat]. IV Sympozjum Naukowe „Postępy w medycynie zakażeń”. Warszawa, 8–9.XII.2000

1999

 • Gospodarek E, Kania I, Ulatowska B: Wykorzystanie automatycznego systemu BacT/Alert do wykrycia drobnoustrojów w materiałach ropnych (plakat). XV Międzynarodowa Konferencja pt: Diagnostyka Mikrobiologiczna. Puławy 1999
 • Janicka G, Jurczak A: Właściwości hydrofobowe i hemaglutynacyjne wybranych szczepów gronkowców koagulazo–ujemnych [plakat]. XV Międzynarodowa Konferencja „Diagnostyka Mikrobiologiczna”. Puławy, 1999
 • Mikucka A, Gospodarek E, Ulatowska B: Wpływ warunków wzrostu na właściwości hydrofobowe pałeczek Serratia sp. (plakat). XV Międzynarodowa Konferencja pt.: Diagnostyka Mikrobiologiczna. Puławy 1999
 • Ulatowska B, Gospodarek E, Mikucka A: Występowanie beta-laktamaz typu ESbetaLs u pałeczek z rodzaju Serratia (plakat). XV Międzynarodowa Konferencja pt.: Diagnostyka Mikrobiologiczna. Puławy 1999

1998

 • Gospodarek E: Współczesne problemy związane z antybiotykoterapią zakażeń bakteryjnych. Zebranie lekarzy zorganizowane przez firmę SmithKline Beecham, Lipno, 3. X. 1998

1997

 • Gospodarek E: Posiewy krwi – wskazania, metody i kliniczna interpretacja wyników – dyskusja okrągłego stołu. Konferencja Naukowa nt.: „Kliniczna interpretacja wyników badań mikrobiologicznych” zorganizowana przez Zespół Konsultanta Medycznego d/s Diagnostyki Mikrobiologicznej, Centralne Laboratorium Surowic i Szczepionek, Kazimierz Dolny, 18-19. IV. 1997
 • Gospodarek E: Współczesne problemy związane z antybiotykoterapią zakażeń wywołanych przez Acinetobacter sp. Zebranie Naukowe Sekcji Chemioterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Warszawa, 6. XI. 1997
 • Gospodarek E, Ziółkowski G, Kamińska B: The role of Acinetobacter spp. in infections of the burn wound. European Congress of Burn Treatment, Bydgoszcz, 19-22. XI. 1997