Katedra Mikrobiologii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-44-80
kizmikrob@cm.umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Konferencje organizowane przez Katedrę i Zakład Mikrobiologii

18-19 czerwca 2018 r.
III Ogólnopolska Konferencja
”Drobnoustroje w świecie człowieka – Drobnoustroje oportunistyczne”

25-27 września 2016 r.
XXVIII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW
„Mikrobiologia – nowe wyzwania, nowe możliwości”

20-21 maja 2016 r.
II Ogólnopolska Konferencja
”Drobnoustroje w świecie człowieka – Drobnoustroje oportunistyczne”

24 czerwca 2015 r.
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Działania przeciwdrobnoustrojowe. Drobnoustroje – wpływ czynników fizycznych i chemicznych”

18-20 września 2014 r.
I Ogólnopolska Konferencja
”Drobnoustroje w świecie człowieka – Drobnoustroje oportunistyczne”

20-21 września 2013 r.
IV POMORSKIE SPOTKANIA Z MIKROBIOLOGIĄ