Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Katedra Patobiochemii i Chemii Klinicznej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
budynek E, I piętro, pok. 1038
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel. 52 585-36-00

Sekretariat: Krystyna Walczak, I piętro, pok. 1037, tel. 52 585-35-98