Katedra Patobiochemii i Chemii Klinicznej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-36-00
kizpatob@cm.umk.pl

zdjęcie nagłówkowe

Katedra Patobiochemii i Chemii Klinicznej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
budynek E, I piętro, pok. 1038
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel. 52 585-36-00

Sekretariat: Krystyna Walczak, I piętro, pok. 1037, tel. 52 585-35-98