Katedra Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-38-07

Ogród Roslin Leczniczych i Kosmetycznych Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Katedra Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji

dr n. farm. Daniel Załuski
p. o. kierownik Katedry: dr hab. n. farm. Daniel Załuski

Działalność naukowa:

Tematyka badań naukowych obejmuje analizę fitochemiczną i fito-farmakologiczną roślinnych surowców leczniczych i kosmetycznych, jak również preparatów pochodzenia roślinnego (plant-based drugs). Badania skupiają się na gatunkach należących, między innymi, do rodziny Araliaceae, Brassicaceae, Lamiaceae, Cannabaceae, Rosaceae.

  1. Pierwszy kierunek badań koncentruje się na opracowaniu optymalnych warunków oznaczania związków czynnych z wykorzystaniem technik metabolomicznych (LC-ESI-MS/MS, HPTLC, GC/MS). Obejmuje również izolację i identyfikację roślinnych metabolitów wtórnych, z wykorzystaniem chromatografii preparatywnej i spektroskopii (NMR, UV-VIS, IR).
  2. Drugi kierunek badań obejmuje aktywność fito-farmakologiczną ekstraktów i preparatów galenowych w modelu in vitro i in vivo. Badana jest aktywność antyoksydacyjna, cytotoksyczna, wpływ na aktywność enzymów hydrolitycznych (metaloproteinazy, hialuronidazy, acetylocholinesteraza, butyrylocholinesteraza).

Badania prowadzone są we współpracy z jednostkami naukowymi krajowymi (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) i zagranicznymi (Natural Products Laboratory, Leiden University, Holandia). Wyniki interdyscyplinarnych badań są ujęte w licznych publikacjach o zasięgu międzynarodowym, w zgłoszeniach patentowych, jak również są w trakcie komercjalizacji.

Pracownicy podnoszą swoje kompetencje poprzez udział w konferencjach i sympozjach naukowych, w szkoleniach, np. w ramach programu Erasmus+. Biorą czynny udział w przygotowywaniu recenzji artykułów naukowych i projektów badawczych. Istotną częścią aktywności naukowej jest członkostwo w radach naukowych czasopism oraz zespołach eksperckich.


Działalność badawcza:

Poszukiwania surowców roślinnych i związków naturalnych o spodziewanym działaniu biologicznym, głównie przeciwutleniającym, przeciwzapalnym, przeciwdrobnoustrojowym, immunomodulującym.
Izolacja i identyfikacja związków czynnych z roślin należących do rodzin: Brassicaceae, Apiaceae, Lamiaceae, Poaceae.


Współpraca z zagranicą:


Pracownicy Katedry i Zakładu Farmakognozji
Pracownicy Katedry i Zakładu Farmakognozji, lipiec 2016 r., od lewej: dr Daniel Modnicki, dr Rafał Kuźniewski, dr Maciej Balcerek, Anita Aleksandrowicz, mgr Alina Rapacka-Gackowska