Katedra Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-38-07
kbotanikiifarmakognozji@cm.umk.pl

Ogród Roslin Leczniczych i Kosmetycznych Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Katedra i Zakład Farmakognozji

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

budynek diagnostyczny patomorfologii: p. 17, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56
budynek dydaktyczny patomorfologii: p. 207, 208

kbotanikiifarmakognozji@cm.umk.pl

Sekretariat: lic. Anita Aleksandrowicz, pok. 55, tel./fax 52 585-38-07