Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Katedra i Zakład Farmakognozji

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

budynek diagnostyczny patomorfologii: p. 55, 56, 17, 17a, 43, 44
budynek dydaktyczny patomorfologii: p. 207, 208

kizfarmakognozji@cm.umk.pl

Sekretariat: lic. Anita Aleksandrowicz, pok. 55, tel./fax 52 585-38-07