Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Plany studiów 2017/2018

ANALITYKA MEDYCZNA


FARMACJA


KOSMETOLOGIA I STOPNIA

Kosmetologia stacjonarna

  • Kosmetologia (789 KB) (plan studiów dla studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2016/2017 – I, II, III rok)
  • Kosmetologia (460 KB) (plan studiów dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2015/2016 – III rok)

Kosmetologia niestacjonarna/wieczorowa

  • Kosmetologia (788 KB) (plan studiów dla studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2016/2017 – I, II, III rok)
  • Kosmetologia (460 KB) (plan studiów dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2015/2016 – III rok)

Kosmetologia niestacjonarna/zaoczna

  • Kosmetologia (739 KB)  (plan studiów dla studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2016/2017 – I, II, III rok)
  • Kosmetologia (621 KB) (plan studiów dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2015/2016 – III rok)

Kosmetologia II STOPNIA