ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Bieżące informacje

Informacja dla kandydatów na studia/studentów I roku w roku akademickim 2018/2019

Informacja dla studentów I roku - studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) Wydziału Farmaceutycznego 

 

 

Szanowni Państwo,


Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego
 mieści się w budynku „F”, przy ul. Jagiellońskiej 13-15 w Bydgoszczy, II piętro, pokoje nr 50, 51 (obsługa studentów).

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego jest czynny dla studentów w godz.:

Poniedziałek – 10.00 – 14.00

Wtorek -  7.30 – 14.30

Środa - nieczynny

Czwartek – 10.00 – 14.00

Piątek – 10.00 – 18.00 ( w każdy piątek zjazdowy)

Studentów niżej wymienionych kierunków studiów w zakresie administracyjnym dotyczącym przebiegu studiów obsługują Pracownicy Dziekanatu:

mgr inż. Grażyna Łukowiak tel. 52 585-3400, pokój nr 50

mgr Agnieszka Witkowska tel. 52 585-3952, pokój nr 50

 mgr Beata Nitka tel. 52 585-3541, pokój nr 51

Plany studiów(wykazy przedmiotów obowiązujących do realizacji dla danego kierunku studiów)– zostały umieszczone na stronach internetowych Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego, w zakładce: - dziekanat dla studentów.

Rozkłady zajęć dydaktycznych(szczegółowe terminy realizacji zajęć)- zostały umieszczone na stronach internetowych Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego,
w zakładce: - dziekanat dla studentów.Prosimy o bieżące monitorowanie strony ze względu na możliwe zmiany w rozkładach zajęć.

Podział na grupy studenckie będzie dostępny dla studentów od 27.09.2018 r. na stronie internetowej (dziekanat dla studentów) oraz w gablotach przy Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego.

Pomoc materialna dla studentów.Na stronie www.cm.umk.pl w zakładce: - studenci, - pomoc materialna dla studentów są umieszczone informacje na temat świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z terminami i wykazem wymaganych dokumentów niezbędnych do złożenia,
w celu uzyskania pomocy materialnej oraz stypendiów dla najlepszych studentów/sportowców.

Na zajęciach z anatomiiwymagany jest fartuch, czepek lub chusta na głowę, zmienne obuwie medyczne, rękawiczki lateksowe jednorazowe.