Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Informacje dla pracowników

 1. Pracownicy dziekanatu
 2. Delegacje
 3. Harmonogram posiedzeń Rady Wydziału Farmaceutycznego w roku akad. 2018/2019 (32 KB)
 4. Formularz oceny nauczyciela (96 KB) (formularz dla adiunktów, asystentów oraz starszych wykładowców, wykładowców)
 5. Formularz oceny profesora (88 KB) (formularz dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego oraz profesora nadzwyczajnego)
 6. Oświadczenie art. 109 ustawy o szkolnictwie wyższym (27 KB)
 7. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (45 KB)
 8. Kwestionariusz osobowy dla pracownika (36 KB)
 9. Oświadczenie o zatrudnieniu poza CM UMK (28 KB)
 10. Procentowy udziału honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym (105 KB)
 11. Wniosek o udzielenie urlopu (25 KB)
 12. Informacje dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Etyka pracowników UMK

Polityka antymobbingowa

Rzecznik Akademicki