Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Informacje dla pracowników

 1. Pracownicy dziekanatu
 2. Delegacje
 3. Harmonogram posiedzeń Rady Dziekańskiej Wydziału Farmaceutycznego w roku akademickim 2019/2020 (498 KB)
 4. Harmonogram posiedzeń Rady Dyscypliny Naukowej w roku akademickim 2019/2020 (499 KB)
 5. Formularz oceny nauczyciela (96 KB) (formularz dla adiunktów, asystentów oraz starszych wykładowców, wykładowców)
 6. Formularz oceny profesora (88 KB) (formularz dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego oraz profesora nadzwyczajnego)
 7. Oświadczenie o niekaralności
 8. Oświadczenie o miejscu pracy 
 9. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (29 KB)
 10. Kwestionariusz osobowy(45 KB)
 11. Zawiadomienie o prowadzeniu działalności gospodarczej (39 KB)
 12. Wniosek o wyrażenie zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia (44 KB)
 13. Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania dodatkowego zatrudnienia (13 KB)
 14. Procentowy udziału honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym (105 KB)
 15. Wniosek o udzielenie urlopu (25 KB)
 16. Informacje dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi


Zawieszenie badań okresowych na czas trwania epidemii >>>

 

Akty prawne >>>

 

Etyka pracowników UMK

Polityka antymobbingowa

Rzecznik Akademicki


Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologi, Departament WIB >> (1,56 MB)
Zapraszamy do śledzenia strony internetowej programu WIB www.wib.port.org.pl