Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Informacje dla pracowników

 1. Pracownicy dziekanatu
 2. Delegacje
 3. Formularz oceny nauczyciela (96 KB) (formularz dla adiunktów, asystentów oraz starszych wykładowców, wykładowców)
 4. Formularz oceny profesora (88 KB) (formularz dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego oraz profesora nadzwyczajnego)
 5. Ocena okresowa nauczycieli akademickich
 6. Oświadczenie o niekaralności
 7. Oświadczenie o miejscu pracy 
 8. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (29 KB)
 9. Kwestionariusz osobowy (38 KB)
 10. Zawiadomienie o prowadzeniu działalności gospodarczej (39 KB)
 11. Wniosek o wyrażenie zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia (44 KB)
 12. Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania dodatkowego zatrudnienia (13 KB)
 13. Procentowy udziału honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym (105 KB)
 14. Wniosek o udzielenie urlopu dla nauczyciela akademickiego
 15. Informacje dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Ambasadorzy i Ambasadorki Programu Fulbrighta w Polsce – Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta


Dokumenty Uczelniane  >>>


Etyka pracowników UMK


Polityka antymobbingowa


Pełnomocnicy Rektora


Zespół ds. opracowania Planu na rzecz równości płci na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu


Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologi, Departament WIB >> (1,56 MB)
Zapraszamy do śledzenia strony internetowej programu WIB www.wib.port.org.pl