ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Katarzyna Bergmann
adiunkt
Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej

tel.: +48 52 585 3685
e-mail: bergmann@cm.umk.pl

Terminy konsultacji:
Dyżur dydaktyczny: środy godz. 10.30-12.00, pok. 1032

Bibliografia