ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Khalid Benzhour
adiunkt
Katedra Biostatystyki i Teorii Układów Biomedycznych

tel.: +48 52 585 3431
e-mail: khalidbenz@cm.umk.pl

Zainteresowania:
Warstwami diamentów uzyskanych metodą HF-CVD;
Spektroskopią Ramana; IR; SEM; dyfrakcja X
Olej arganowy- UV; Spektoskopia RamanaTerminy konsultacji:
Matematyka; Fizyka; Statystyka; Informatyka

Bibliografia