ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Halina Bojarowicz
adiunkt
Katedra Technologii Chemicznej Środków Leczniczych

tel.: +48 52 585 3438
e-mail: hbojarowicz@cm.umk.pl

Terminy konsultacji:
Czwartek; godz. 12.00 -13.30

Bibliografia