ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

prof. dr hab. Adam Buciński
profesor
Katedra Biofarmacji

tel.: +48 52 585 3909
e-mail: adam.bucinski@cm.umk.pl

Terminy konsultacji:
środa 9:00-10:30
pok. 124B

Bibliografia