ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Tomasz Bogiel
adiunkt
Katedra Mikrobiologii

tel.: +48 52 585 3673
e-mail: t.bogiel@cm.umk.pl

Zainteresowania:
Mikrobiologia kliniczna.
Metody molekularne.
Biologia molekularna.
Mikrobiologia molekularna.
Mechanizmy oporności drobnoustrojów na antybiotyki.


Terminy konsultacji:
Wtorek 14:30-15:30
Czwartek 13:00-14:00

Bibliografia