ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr hab. Krzysztof Skowron, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Mikrobiologii

tel.: +48 52 585 4580
e-mail: krzysztof.skowron@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0003-0868-864X

Zainteresowania:
1. Mikrobiologia żywności
2. Lekowrażliwość i wirulencja drobnoustrojów, ze szczególnym uwzględnieniem Listeria monocytogenes
3. Biofilmy bakteryjne i metody ich eradykacji
4. Fizyczne, chemiczne i biologiczne metody inaktywacji drobnoustrojów
5. Transmisja drobnoustrojów w zakładach przetwórstwa spożywczego
6. Substancje naturalne o działaniu antybakteryjnym
7. Aktywne i przeciwdrobnoustrojowe opakowania
8. Metody higienizacji odpadowej materii organicznej


Terminy konsultacji:
Poniedziałek - godz.11.30-12.30
Czwartek - godz. 13.30-14.30

Bibliografia