ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Tomasz Jeliński
adiunkt
Katedra Chemii Fizycznej

tel.: +48 52 585 3679
e-mail: tomasz.jelinski@cm.umk.pl
www: http://www.chemfiz.cm.umk.pl

Zainteresowania:
ciecze jonowe, naturalne głębokie eutektyki, rozpuszczalność leków, chemia obliczeniowa

Terminy konsultacji:
poniedziałek 8.45 - 10.15

Bibliografia