ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

mgr Rafał Pawłowski
asystent
Katedra Biostatystyki i Teorii Układów Biomedycznych

tel.: +48 52 585 3431
e-mail: rpawlowski@cm.umk.pl

Terminy konsultacji:
Wtorek 10:30-12:00
ul. Jagiellońska 15
pokój nr 30

Bibliografia