ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Tomasz Siódmiak
adiunkt
Katedra Chemii Leków

tel.: +48 52 585 3532
e-mail: tomasz.siodmiak@cm.umk.pl

Terminy konsultacji:
wtorek 9:00-9:45
środa 9:45-10:30

Bibliografia