ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

mgr Anna Badura
asystent
Katedra Biofarmacji

tel.: +48 52 585 3910
e-mail: anna.badura@cm.umk.pl

Terminy konsultacji:
piąteki 10:00-11:30 sala 123

Bibliografia