ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

prof. dr hab. Ewa Żekanowska
profesor
Katedra Patofizjologii

tel.: +48 52 585 3477
e-mail: zorba@cm.umk.pl


Bibliografia