ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr hab. Marcin Koba, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Toksykologii i Bromatologii

tel.: +48 52 585 3527
e-mail: kobamar@cm.umk.pl


Bibliografia