ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr hab. Rafał Różalski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Biochemii Klinicznej

tel.: +48 52 585 3749
e-mail: rafalr@cm.umk.pl


Bibliografia