ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

mgr Milena Januszewska
st. sp. inżynieryjno-techniczny
Katedra Immunologii

tel.: +48 52 585 3569
e-mail: milena.januszewska@cm.umk.pl


Bibliografia