ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr hab. Tomasz Załuski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji

tel.: +48 52 5853801
e-mail: tzaluski@cm.umk.pl

Terminy konsultacji:
wtorek 14.00– 15.30

Bibliografia